Mr H Mous

Aan mr H.Mous,   (Dhr mr H.Mous is officier van Justitie te Leeuwarden)

 In overleg met een van u medewerkers heer Mous, schrijf ik u deze brief 6-12-2007  Niawier.

Op veler aandringen die mijn boek en mijn site  De doorzetter gelezen hebben vragen wij ons af wat de reden is dat niemand langs komt, zo dat ik kan bewijzen dat ik totaal onschuldig ben, en 100.000 euro beloning uitloof die het tegendeel van mijn onschuld bewijst. Rechter Giltay was het al duidelijk in 2001 dat ik onschuldig ben zie uitspraak ( Is ter plaatse geweest).aan de Grytmanswei 2 en 4 in Niawier.

Ook de politie van Dongeradeel  maar die mogen niets zeggen van Burgmeester Cazemier.Ook de recherche was het binnen een uur duidelijk de heren  Heeger en Kloetstra deze zijn ook net als de politie ter plaatse geweest hier aan de Grytmanswei.

Rechter Arjen van der Meer die mij veroordeelde tot 50.000 euro dwangsommen is het nu ook duidelijk, deze is ingelicht door collega statenleden de heren  Rein Ferwerda  en Marten van der Veen zie ook zijn schriftelijke verklaring brief 118 klik op Normen en Waarden. Wel nam rechter van der Meer op aandringen van dhr Ferwerda en v d Veen contact met mij op per telefoon ik heb hem alles uit gelegd hij antwoordde  Het is mijn zaak niet meer  maar hij wist heel goed wat hier aan de hand was. Maar was niet bereid om langs te komen.

Ook uw medewerkers heer Mous die mij altijd correct te woord hebben gestaan zijn volledig op de hoogte en ook van mijn site De doorzetter  en ook heel goed doordrongen zijn wat hier aan de hand is, maar geven aan dat ze zich hier inhoudelijk niet mee mogen bemoeien waar ik alle begrip voor heb. Maar het met mij eens zijn dat hier eens een einde aan moet komen na meer dan 8 jaar, daarom heb ik bovenstaand onderzoek voorgesteld. Ik hoop dan ook nogmaals dat zo spoedig mogelijk iemand langs komt,  zodat ik mijn onschuld kan aantonen. Heer Mous u geeft het zelf aan voor TV als je kunt aantonen met bewijzen dat je onschuldig bent  (en dat ben ik) dan gaan we dat onmiddellijk onderzoeken.

 Ik hoop dat dit ook voor mij geld  na meer dan 8 jaar

 Nu het antwoord 11 december 2007  ( zie de brief onder) van dhr mr.H.Mous waar staat:

 Uw brieven heb ik in goede orde ontvangen en voor kennisgeving aangenomen het heeft mij geen aanleiding gegeven om nadere actie te ondernemen.

Mijn vraag is nu wat is de reden om geen nadere actie te ondernemen?

Hoe moet ik nu aantonen dat ik in groot corrupt complot terecht ben gekomen ook door toedoen van de getuigen de fam de Vries  Klaas Meindertsma en Bert Allema..

En dit antwoord van u niet strookt met wat u voor de TV verklaard  zie bovenstaande,Heer Mous hoe moet ik nu mijn onschuld aantonen? waar ik alle bewijs voor heb.

                                                Naar boven