Nu al de leugens

 

1 Ik word nu vanaf 1999 beschuldigd door mijn buurman J de Vries dat ik mijn erf  40 cm verhoogd heb.

2 En dat ik door deze verhoging zand tegen de gebouwen van mijn buurman heb gewerkt.

 

Punt 1 en 2, dit is allemaal gelogen, en is te bewijzen dat het gelogen is.

Ook blijkt nu dat alle gebouwen van de buurman J de Vries illegaal gebouwd zijn,

dit is vanaf 1999 steeds ontkent door de Vries en de gemeente Dongeradeel

Ook de adv van de Vries dhr Machiels ontkent dat de Vries illegaal gebouwd heeft,

en schrijft van illegale bouw is geen sprake bij de Vries  dus totaal gelogen.

Hier uit blijkt dus duidelijk dat ook deze adv Machiels niets uitgezocht heeft,

en dus nu al jaren willen en wetens de illegale gebouwen van de Vries verdedigd.

 

Ook welstandscommissie meld dat er een vergunning is en zij hebben dan ook een positief advies hebben gegeven, ook dit is gelogen want er is nooit een duidelijke situatie tekening van de Vries zijn gebouwen.

 

En ondanks dat ik alle instantie en advokaten heb aangegeven, dat alles gelogen en verzonnen is blijven ook de rechters volhouden dat ik mijn erf verhoogd heb en grond tegen de muren gewerkt heb, dus pure laster en smaad.

Ook is niemand bereid langs te komen  zodat ik uit kan leggen dat alles gelogen en verzonnen is door het ex raadslid Jent de Vries en de gemeente Dongeradeel.

 

Ook blijkt nu dat niemand van mijn ex advocaten iets heeft uitgezocht en opgevraagd,

en in het geheel geen vergunningen vrijstellingen en verklaringen van geen bezwaar bij Gedeputeerde Staten opgevraagd zijn, door deze ex advocaten.

Ook is nooit op het gemeentearchief iets gevraagd hier word alles word bewaard.

Ook bij navraag blijkt dat er niets na vijf jaar vernietigd word van een bouwvergunning zoals gemeente Dongeradeel aangeeft ook dit is totaal gelogen.

Ook is er geen verjaringstermijn om illegale gebouwen in stand te houden zoals gemeente aangeeft dus ook dit is weer gelogen.

 

Wel is nu duidelijk dat alle heren e advocaten samen het spel tegen mij gespeeld hebben.

Ook blijkt nu, nadat de provincie Friesland alles heeft uitgezocht in het archief  vanaf 1994

dat er geen enkele geldige vergunning kon worden afgegeven i.v b ontbrekende verklaring van geen bezwaar en vrijstelling.

Ook is totaal gelogen dat ik ex burgm Cazemier dood zou maken zoals hij schrijft.

Ook is totaal gelogen dat de  (illegale) gebouwen van de Vries vaak genoeg gecontroleerd zijn.

.

Ook heel vreemd is dat Jent en Ria de Vries het met geen enkele instantie eens is, en dreigen deze met de rechter  maar later blijkt dat ook dit pure bluf is, en geen enkele actie word ondernomen.

Ik noem hier enkele instanties waar de fam de Vries het niet mee eens zijn en wel:

De meting van het KADASTER,de aangegeven ROOILIJN  van de gemeente van mijn erf,

de verlaging van 50cm van het bouwland rondom mijn huis, door toenmalig eigenaar dhr Bakker ook dit betwist de Vries.

Ook hier bij dhr Bakker heeft geen enkele van mijn ex advocaten informatie opgevraagd.

Ook zou Jent en Ria de Vries de gemeente Dongeradeel voor de rechter dagen ,doordat die het hekwerk voor mijn inrit hebben weggehaald zie onder foto 10a, wie zet nu zijn hekwerk voor de buurman zijn inrit puur getreiter.

En zo kan ik doorgaan , alles kan ik aantonen met bijbehorende brieven.

Het zijn allemaal leugens en getreiter waar Jent en Ria de Vries mee bezig zijn, vanaf 1980 toen ze hier aan de Grytmans 2 in Niawier kwamen wonen.

word vervolgd,