Nu ook op Video

 

Klik hier onder op de foto voor videobeelden

 

 

 

 

 Lolke van der Meulen wil de onderste steen boven

over manipulatie van het recht en zijn grondeigendom

 

Klik hier op de foto van het huis dan ziet u het hoogteverschil van mijn huis/garage t.ov het omringende bouwland

Klik hier brief 13 wat de eigenaar in 2003 onder EDE wou verklaren

Klik hier brief 22 welke onzinnige uitspraak werd bedacht  (klik ook op link 10 uitspraken)

Lees ook in brief 22 wat de rechter deed met de verklaring van dhr Bakker.

 

Mijn verhaal met  medewerking van dhr Brockhus heb ik nu in het kort op video gezet

Voor de duidelijkheid lees eerst de de doorzetter link no1 De brieven van Jent de Vries

het gaat hier om 2 buren.

De buurman dhr Jent de Vries die naast mij woont, en mij beschuldigd van iets wat nooit gebeurt is en ook niet kan.

De andere buurman dhr Wim Bakker (landbouwer) die achter mij woont en in de jaren

1986 en 1989 zijn bouwland rondom mijn huis heeft verlaagd met 50 cm deze buurman was ook bereid om onder ede te verklaren dat niet ik de grond heb verhoogd  maar de buurman Bakker zijn bouwland heeft verlaagd.

Maar aan deze verklaring van de heer Bakker ging de rechter aan voorbij.

U leest op link no1 De brieven van Jent de Vries, en dat wel brief 1 en 2 waar het mee begon in 1999.

In brief 13 ook onder deze link no1 leest u wat dhr Bakker met zijn bouwland heeft gedaan

rondom mijn huis  en brief 14 leest u dat de Vries dit betwist.

Lees ook wat de getuigen verzonnen die de heer de Vries bewerkt heeft in link no5 Getuigenverklaring.

Ook leest u in no link1 De brieven van Jent de Vries  brief 68 en 69 hoe burgm Sybensma over Jent de vries zijn onwaarheden denkt.

 

Dank zei mijn dagboeken kan ik alles nagaan wat hier heeft gespeeld vanaf 1980 toen

Jent en Ria de Vries hier naast mij kwamen wonen, en wat de gemeente mij voorgelogen heeft

Hier onder leest u in bladzijde 73a en 73b uit mijn dagboek van 1983 hoe ik mijn grond op een leugenachtige manier kwijt raakte aan Jent en Ria de Vries met medewerking van de gemeente Dongeradeel  (Dokkum).

Ook bouwde Jent de Vries zijn garage/carport in 2001 zonder geldige vergunning waar de gemeente ook van op de hoogte was, maar mij liet weten in een brief dat de garage/carport

gebouwd was zoals de vergunning aangaf , ook deze z.g.n vergunning mocht ik niet inzien.

 

Volgens mij speelt in deze gemeente Dongeradeel het zelfde als in Valkenswaard misschien is hier ook een onderzoekscommissie nodig om alles uit te zoeken

Ook leest, en ziet u (foto) wat minister Pronk deed met illegale gebouwen, ook dit was in 2001.zie brief 102 met foto.

Zie ook link no8 Waarschuwing aan Cazemier

 

 

 

Naar boven