Officier/Justitie dhr Veurink

 

Gesprek met officier van justitie dhr Veurink op 3 juli 2006

Ik zou geen bewijs hebben? U leest het in onderstaande brieven 159  van Officier van justitie dhr Veurink en een brief 158 van het Gerechtshof.te Leeuwarden.

Ik vraag nu al bijna 10 jaar aan de rechters die mij veroordelen kom langs en ik zal u bewijzen dat alles gelogen en verzonnen is door de fam de Vries, de getuigen en de gemeente Dongeradeel. Maar langs komen blijkt onmogelijk, over waarheidsvinding gesproken.

 

Iedereen die link 76 video ziet, en link 32 leest  Ik ben genaaid is het meer dan duidelijk

met welke onzin ze hier bezig zijn.

Ook dhr Veurink heb ik uitgelegd wat op video en link 32 staat

Ook heb ik dhr Veurink gevraagd om langs te komen, maar geen reactie.

.

Dhr Kasteleijn oud rechercheur die nu fraudezaken bij UNIVE behandeld is wel 2x langs geweest en gaf in 1999  al aan waarom geven die rechters niet toe, en dat vraagt hij zich nog steeds af nu zijn we 2009, zie link 87 UNIVE Kasteleijn/de Meer.

 

In dit gesprek met dhr Veurink ging het om de link 5 Getuigenverklaringen  van

Meindertsma, Allema, de Vries en Rotteveel deze personen hebben opzettelijk meineed gepleegd. Deze getuigen verklaren iets onder ede wat er helemaal niet is en wat nooit gebeurd is, dit wou ik ook dhr Veurink ter plaatse in Niawier uitleggen maar dit blijkt ook onmogelijk.

 

Ik heb de getuigen de heren Allema en Meindertsma  2 maal telefonisch gevraagd om langs te komen om uit te leggen dat hun vrienden? Jent en Ria de Vries alles gelogen hebben wat in de brief van 30 augustus 1999 staat, maar ook deze getuigen waren niet bereid om langs te komen.

 

Dhr Hoekstra van het loonbedrijf die ook door dhr Jent de Vries was opgeroepen als getuige, en die de werkzaamheden op mijn erf heeft verricht liet mij weten dat hij niets met deze onzin te maken wou hebben.

 

Op 24 maart 2003 was het getuigenverhoor maar dhr Hoekstra kwam niet opdagen.

Wel vond  advocaat dhr Machiels dat dhr Hoekstra een Kroongetuige was

en opgeroepen moest worden

Dhr Hoekstra waar ik meerdere malen een gesprek mee had liet mij weten ik kom niet en de rechter moet maar aangeven hoeveel grond ik bij die muren van de Vries weg moet halen.

Want u word beschuldigd door de fam de Vries en de getuigen, dat u  40 tot 50 cm grond tegen de muren van de Vries gewerkt zou hebben, en dat zou ik gedaan hebben met mijn mobiele kraan.

Ik ben bereid om er 50cm diep bij de muren van de Vries weg te halen,maar dan staan de funderingen van de Vries zijn gebouwen helemaal vrij, ik hoop dat de rechters dan begrijpen waarom ik niet mee doe met deze onzin.

 

Toen ik dit aangaf  was meteen alles duidelijk en ik heb dan ook adv Machiels en ook mijn ex advocaten dhr Sleijfer en Bustin nooit weer gehoord over kroongetuige dhr Hoekstra.

 

Wat mij ook opviel tijdens het getuigenverhoor dat mevr Ria de Vries als getuige een briefje uit haar tas zou halen waarop de rechter zei, briefje weg mevrouw.

Toen was het huilen bij mevr Ria de Vries Rotteveel,huilen is voor jouw te laat mevr de Vries, later eerst nadenken voor je een leugenachtige brief met Jentje schrijft, en naar je buren stuurt.

Zie link no1 De eerste brief  en lees brief 1en 2.

Met deze brief van Jentje en Ria de Vries kan ik ter plaatse uitleggen dat alles gelogen is.

Ook de getuigen Allema en Meindertsma gaven heel gebrekkig antwoord op de vragen die de rechter aan hen stelde. Ook deze getuigen stonden onder ede iets te verzinnen wat er helemaal niet is.

 

Wat  mij ook op viel tijdens het gesprek met dhr Veurink dat hij vreselijk zenuwachtig was.

Ik vroeg dhr Veurink mag ik u uitleggen wat ik zou doen als ik op uw stoel zat.

En dacht mocht.

 

Ik heb toen aangeven dat ik deze onzin op schrift zou zetten, dit bij de rechter zou neerleggen

en ik nooit weer één woord wou vuil maken aan deze onzinnige zaak.

En in de toekomst hier ook nooit weer op deze onzin aangesproken wil worden.

Want hoe kun je nu als officier van justitie werken als je weet dat iemand onschuldig is met alle bewijs voorhanden en dan in onderstaande brieven schrijft dat ik geen wettig bewijs heb.

Ook vroeg ik dhr Veurink met welk bewijs moet ik komen, maar dat wist hij niet.

 

Toen deed dhr Veurink de deur open en zei woordelijk, uw tijd is om u kunt gaan.

Misschien is dhr Veurink als hij dit leest bereid om toch nog eens langs te komen.

Ik weet zeker dat ik totaal onschuldig ben.

Ik word door de rechters van het Gerechtshof te Leeuwarden veroordeeld voor wat ik niet gedaan heb nooit gebeurd is en ook niet kan.