Onschuldig met bewijzen

Niawier   17-12-2007.

Onschuld bewijzen 

 T.A.V     Officier van Justitie  mr H.Mous    kenmerk1100-941/07

Daar ik onschuldig ben, en dit allemaal kan bewijzen, heb ik dhr Mous in een brief gevraagd of ik ter plaatse aan de Grytmanswei 4 te Niawier dit aan een deskundige nog een keer uit mag leggen dat ik totaal onschuldig ben.Het antwoord hier op van de officier van Justitie dhr mr.H. Mous  was  11 december 2007

ik bericht u het volgende.

Uw brieven heb ik in goede orde ontvangen en voor kennisgeving aangenomen. Het heeft mij geen aanleiding gegeven om nadere actie te ondernemen

Mijn vraag is nu, hoe moet ik nu mijn onschuld bewijzen?Ik heb dan ook een beloning uitgeloofd van 100.000 Euro die ter plaatse aan de Grytmanswei 4 te Niawier het tegendeel van mijn onschuld bewijst.Ook vraag ik dhr Mous wat de reden is om geen nadere actie te ondernemen

Ik word nu al meer dan 8 jaar van iets beschuldigd wat totaal gelogen is, en hier alle bewijs voor heb.  Ook heb ik nergens aanleiding toegegeven. Ik verwacht dan ook zo spoedig mogelijk een antwoord van dhr Mous.Want iemand die zijn onschuld aan kan tonen, is volgens mij geen dag langer schuldig.

Mvgroeten  Lolke van der Meulen    Grytmanswei 4      9138  TD     Niawier

.gestuurd per fax  058-2341600 en per mail  ap-lwd@openbaarministerie.nl