Onzin Machiels & de Vries

Antwoord en uitleg van onderstaande brief van J de Vries en zijn advocaat Machiels uit Drachten van 28 november 2007, ook in deze brief staan weer veel onwaarheden. Ik noem hier een aantal van de totaal 20 punten tellende brief

Punt 1   Jentje de Vries ontkent nog steeds alle stellingen, nu al meer dan 8 jaar m.a.w. alles wat Jentje en Ria de Vries en hun adv Machiels in deze 8 jaar verzonnen hebben is volgens hun de waarheid, ondanks dat binnen een uur ter plaatse is uitgelegd dat alles gelogen en verzonnen is.   En de rechtbank 11-12-2007 ook schrijft van een  onrechtmatige daad.

                         Klik hier en zie nogmaals Punt1 maar dan van advokaat Machiels

Punt 2    Ook hier blijft  Jentje en Ria de Vries volhouden dat ik mijn erf verhoogd heb en hij hier door water- c.q vocht overlast heeft, ik heb ook diverse malen aan de rechters gevraagd laat de Vries en zijn adv Machiels dit nu eens aanwijzen. Maar ook dit blijkt onmogelijk te zijn.

                         Klik hier en zie nogmaals punt2 maar dan van advokaat Machiels

Punt 3  Advocaat Machiels dacht dat deze kwestie afgewikkeld was, door zijn machtsvertoon, en ook de leugenachtige getuige verklaringen, dat die ook afgerond waren, niets is minder waar .

                         Klik hier en zie nogmaals punt3 maar dan van advokaat Machiels

Punt4  Hier staat dat de Vries en ook zijn adv Machiels en ook de getuigen de fam de Vries en de getuige K Meindertsma en B.Allema  dat deze zaken (leugens) hier mee afgedaan waren. Niets is minder waar, ook hier ga ik zolang mee door tot de waarheid boven tafel is.

                         Klik hier en zie nogmaals punt4 maar dan van advokaat Machiels

 Punt 6  Hier geeft de Vries aan dat de bouwwerken er al 14 jaar staan ook dit is weer gelogen de garage carport is in 2001 gebouwd zonder geldige vergunning  en zonder juiste afvoergoot waardoor ik nu problemen heb met water in mijn smeerkelder ook dit is te controleren. Ook de voliere is volgens gemeente Dongeradeel gebouwd na januari 2000 en geven nu schriftelijk aan dat de voliere van 18 x 6 mtr illegaal gebouwd is. Ook schrijft de gemeente Dongeradeel dat het in het jaar 2000 nog een scheidingsmuur was, en een scheidingsmuur is aan beide zijden onbebouwd. Dus toen had de vries aan zijn kant van de muur er nog geen voliere tegen aangebouwd, dus deze voliere staat er ook geen 14 jaar. Ook hier heb ik de rechter naar gevraagd om langs te komen met de tekeningen en vergunningen, en ook de tekening van dhr Schaafsma die bij de offerte hoort, maar ook dit blijkt onmogelijk te zijn.

                        Klik hier en zie nogmaals punt6 maar dan van advokaat Machiels

Punt 7 Hier schrijft de Vries en zijn adv Machiels over vochtdoorslag in de muren, maar het gaat helemaal niet over de muren, het gaat over de fundering die in de grond zit deze moest volgens de offerte brief 99 waterdicht en drukbestendig gemaakt worden, en dan zou Jentje en Ria de Vries volgens adv Machiels geen hinder meer ondervinden dat er water door de muren komt van Jentje en Ria de Vries hun illegale garage/carport en voliere.Niemand heeft ooit zoveel onzin meegemaakt. ik herhaal het nog maar eens een waterdichte en drukbestendige fundering ? en dan blijkt volgens de offerte dat dit aan 1 zijde (mijn zijde) voldoende is  wat een onzin zie  brief 99a Ook staat in deze brief , het laatste deel van uw voliere muur ( ca.8 mtr hebben we het ps-schuim niet geplaatst,  ook dit is gelogen het is wel geplaatst ook dit is te controleren.Ook schrijft dhr Schaafsma aan Jentje en Ria in brief 99a  dat er een waterdichte en drukbestendige fundering is gemaakt  voor Jentje en Ria de Vries. Ook dit is gelogen door Schaafsma, lees nogmaals brief  96 en 96a en 99a. Mijn mening is een fundering hoeft toch nooit drukbestendig gemaakt  te worden,een fundering word toch voor de bouw op drukbestendigheid berekend?.Ook deze fundering is te controleren,op drukbestendigheid en waterdichtheid want er zit namelijk niets tegen de fundering. ook dit is te controleren. Ook schrijft Schaafsma in punt 7 dat hij de werkzaamheden niet eerder kon bekijken dan bij het aanbrengen van de voorzieningen, hiervan word niets in de offerte vermeld dit geeft ook weer duidelijk aan dat er geen bouwvergunning nog bouwtekening aanwezig is , hier staat alles op vermeld zo als peilhoogten  samenstelling en afmetingen van de fundering.

                         Klik hier en zie nogmaals punt7 maar dan van advokaat Machiels

Schijnbaar kon Jentje en Ria de Vries dhr Schaafsma ook niet uitleggen wat hij allemaal tegen zou komen bij de graaf werkzaamheden, want Jentje de Vries heeft zelf deze illegale voliere en garage/carport gebouwd,waar tot op heden nog steeds geen vergunning voor is, en volgens VROM Groningen wel vereist is. Ook schrijft dhr Machiels in punt 7 dat de kosten aanzienlijk beperkt had kunnen worden, dit is juist want ik had namelijk al een sleuf gegraven langs de muren van de illegale garagage/carport over een lengte van meer dan 20 meter met een diepte van 50cm, om aan te tonen dat hier NIETS verhoogd was, en lees nu eens wat voor onzin adv Machiels schrijft in brieven 83 en 84 en die zelfde sleuf die ik gegraven had  hebben de werknemers van Schaafsma in mei 2004 weer gegraven.  Dit noemt Machiels  nu aanzienlijk kosten beperking. Nogmaals ook toen kon Jentje de Vries waarnemen hoe de situatie was langs de muren van zijn illegale garage/carport. Want de sleuf die ik gegraven had heeft de Vries bij zijn adv Machiels gemeld ,dus er was voldoende bewijs hoe de situatie was langs de muren en in de grond van de garage/carport.Later heb ik deze sleuf weer dicht gegooid om schade aan mijn gebouwen te voorkomen.

 Ook nu weer blijkt dat het mogelijk is om dit te controleren, zelfs de gemeente Dongeradeel is hier niet toe bereid om langs te komen. Ook nu weer word dit verhindert door burgm Cazemier volgens de ambtenaren van bouw en woning toezicht, net als u kon lezen in de Leeuwarder Courant van 8-12-2007  klik boven in de rode balk op Fraude gemeente Dongeradeel, ook toen moesten zowel personeel als raadsleden zwijgen onvoorstelbaar.

 

Punt 10  Ook nu weer probeert Jentje de Vries de hoogte van de rekening en de tijd die hier mee gemoeid is de advocaat voor te rekenen.

                           Klik hier en zie nogmaals punt10 maar dan van advokaat Machiels

 Punt 12 Hier word mij verweten dat ik niet toestond om de Vries op mijn erf toe te laten ook dit is gelogen zie brief 95a van 2002 van Nicolai.Lourens en Tabak . Zie ook proces verbaal politie brief 95b ik heb alleen geweigerd dat ik niet toe stond dat iets in of op mijn grond geplaatst zou worden, dit werd mij schriftelijk bevestigd door adv Machiels zie  brief 87. In punt 12 staat dan ook duidelijk dat het VIA = over langs) mijn erf aangebracht moest worden en niet in mijn grond, en dat bleek in 2002 ook al onmogelijk omdat de illegale gebouwen van de Vries al op mijn grond staan.  (ILLEGAAL)

Ook nu weer staat er in punt 12 dat er een vochtschild tegen de muren aan gelegd moest worden, .nogmaals het gaat niet over de muren in de offerte brief 99 maar om de funderingen en hier staat dan ook duidelijk dat de voorzieningen tegen de fundering geplaatst moeten worden tot een diepte van 60cm, en anno 2007 is dit nog steeds niet aangebracht zoals in de uit spraak van de rechter is bepaald  lees ook de brieven 96 en 96a wat er in de grond geplaatst moest worden, en wat in de grond is aangebracht door Handelsonderneming Schaafsma uit Wouterswoude. Ook hier heb ik talloze malen opgewezen om dit te controleren aan de hand van de tekening die bij de offerte hoort maar geen reactie.

                    Klik hier en zie nogmaals punt 12 maar dan van advokaat Machiels

Punt 13  Hier staat dat slechts binnen een strookje van 10cm de werkzaamheden konden worden uit gevoerd daartoe gaf ik toestemming, en dat is juist, niet meer en niet minder,maar in dat strookje van 10cm hoefden helemaal geen werkzaamheden uitgevoerd te worden, nogmaals voor alle duidelijkheid de voorzieningen moesten tegen de funderingen van de Vries geplaatst worden en deze funderingen zitten al in mijn grond, dus dan is het simpel  dat het VIA mijn erf onmogelijk is,  Dit was iedereen en ook de rechter Giltay al in 2001 duidelijk. De bijgaande tekening zoals in de offerte brief 99 staat, zou hier in helderheid kunnen verschaffen, maar die heb ik nog steeds niet in mijn bezit  reden? vandaar die oponthoud van zowel in 2002 als in 2004 bij de aanvang van de werkzaamheden omdat ik wou weten waar en hoe de voorzieningen zouden worden aangebracht.

In 2002 was het de politie en Schaafsma snel duidelijk dat het onmogelijk was, en waren zowel politie als Jentje de Vries en Schaafsma met zijn werknemers binnen een half uur weer vertrokken,Toen werd het stil en hoorde ik 2 jaar lang helemaal niets, totdat  het ritueel zich herhaalde in 2004 en de politie Jentje de Vries en Schaafsma en zijn werknemers met groot machtsvertoon, en nu op een brutale wijze toch in mijn grond begonnen te graven, ook in 2004 heb ik weer naar de tekening gevraagd die bij de offerte hoort, wat de bedoeling en waar men de voorzieningen  precies zou plaatsen maar hier werd ook niet op gereageerd.  De werknemers begonnen op aanwijzingen van Schaafsma en Jentje de Vries toch in mijn grond te graven met toestemming van politie  Jan de Joode en zijn collega, en deze Jan de Joode zou de voorzieningen die in de grond moesten, controleren voor dat de sleuf weer dichtgegooid werd,  maar politieagent Jan de Joode is nooit weer geweest dus ook met deze politieagent kun je beter maar geen afspraak maken.Later was zijn excuus dat zijn dienst er op zat. Ook bovenstaande bleek allemaal weer in opdracht van burgm Cazemier.net als in 2002 volgens politieagent Eelke Kuipers die later vertrokken is bij de politie volgens mij een juiste keus, vooral wat betreft bij de gemeente Dongeradeel dhr Kuipers had het in 2002 al snel door toen ik alles had uitgelegd, en stond er hoofdschuddend bij, en wie ook niet die de situatie hier in ogenschouw neemt en de brieven 83 en 84 leest van Jentje de Vries zijn advocaat Machiels. Ook nu weer heb ik bovenstaande heren uitgenodigd om de werkzaamheden te controleren die in 2004 aangebracht zijn, en ook nu weer word het verhinderd u raad het al door burgm Cazemier van de gemeente Dongeradeel  Dokkum. 

                       Klik hier en zie nogmaals punt13 maar dan van advokaat Michiels                                                                                                                           

Punt 14  Hier schrijft Machiels dat de bodemprocedure hier geen verandering in kan brengen.Dit gaan we dus binnenkort afwachten, als we weer voor de rechter moeten verschijnen. Of zoals ex  burgm  Sybesma al aangaf in 1999 wat hier gebeurd door Jentje de Vries, LIEGEN EN BEDRIEGEN EN BEDROG.

                        Klik hier en zie nogmaals punt14 maar dan van advokaat Michiels

 Punt 17  Ook nu weer word er gesproken over een waterschild tegen de muren hier word niet over een drukwand gesproken zoals in de offerte brief 99 staat,  kort samengevat de Vries heeft hem te houden aan de offerte die hij zelf heeft opgesteld met dhr Schaafsma, niet meer en niet minder.

                      Klik hier en zie nogmaals punt17  maar dan van advokaat Michiels

 Punt 18 Hier leest u wie de rekening zie  brief 101 heeft betaald, en zie nogmaals  brief 96 van dhr Bakker en 96a van de deurwaarder wat Jentje de Vries heeft aangebracht en wat aan gebracht moest worden, zoals beschreven is in de offerte brief 99.

                        Klik hier en zie nogmaals punt18  maar dan van advokaat Michiels

Punt 19 en 20 En hoe is het dan mogelijk dat Jentje de Vries in punt 19 schrijft dat de werkzaamheden comfort de offerte zijn uitgevoerd, en Jentje de Vries ook zijn Deurwaarder wijs maakt zie  brief 95 waar staat dat de geoffreerde werkzaamheden zijn voltooid  met andere woorden de voorzieningen zijn aangebracht zoals de rechter heeft bepaald, nogmaals totaal gelogen door Jentje en Ria de Vries.  Ook dit is ter plaatse te bewijzen en te controleren. Ook schrijft de Vries wel is er sprake van enig minder werk, maar hier heef de rechter geen boodschap aan Jentje de Vries heeft zich aan de uitspraak van de rechter te houden, ook nu weer, niet meer en niet minder.Ook schrijft Jentje de Vries en zijn advocaat Machiels over het hinderlijk optreden van mij ook dit is totaal gelogen lees onder brief 99.  Lees in de offerte wat dhr Schaafsma hier over schrijft,.bij hinderlijk gedrag op welk moment dan ook, word er onmiddellijk met de  werkzaamheden gestopt, ook dit is niet gebeurt in 2004 en hier zijn getuigen van en wel Schaafsma zijn eigen werknemers laten we die dan maar oproepen als getuigen en ook politie de Joode die alles zou controleren, maar deze politieagent de Joode heb ik nooit meer gezien nog gehoord .En een heel goede getuige is de andere zoon van Jentje en Ria de Vries namelijk  dhr Hermanus de Vries die heeft namelijk vanaf 1999 foto’s en films gemaakt ook op de dagen dat de zgn voorzieningen aangebracht werden in mei 2004.  Kort samengevat:   Jentje en Ria de Vries hebben zelf de problemen veroorzaakt sinds 1999. Had de Vries zich gehouden aan het koopcontract zie  brief 74c en de bouwvergunningen ,en burgm Cazemier geluisterd had naar de waarschuwingen van ex burgm Sybensma van Dongeradeel waar deze in mij site schrijft over de onwaarheden van Jentje en Ria de Vries klik nogmaals boven in de rode balk op ( De eerste brief van J de Vries) en lees dan brief 68 en 69 van dhr Sybesma. En burgm Cazemier had deze onwaarheden onderzocht, dan hadden we deze problemen met Jentje en Ria de Vries allemaal vanaf 1999 kunnen voorkomen.Hier heb ik burgm  Cazemier talloze malen op gewezen in 2001. Mijn voorstel is dan ook laat de rechter nog eens langs komen net als in 2001, nog dit ook schrijft de advocaat van Jentje en Ria de Vries dhr Machiels dat van ILLEGALE bouw geen sprake is, en de gemeente Dongeradeel schrijft dat er wel ILLEGAAL is gebouwd.

                     Klik hier en zie nogmaals punt19en20 maar dan van advokaat Michiels

 

Binnenkort kunnen we bovenstaande uitleggen bij de rechter in Leeuwarden word vervolgd op                de doorzetter.nl

Lvd Meulen   Grytmanswei 4      

9138 TD        Niawier.     

                                                      Naar boven