Oplichters

 

Ik ben opgelicht door Jent de Vries en Handelsonderneming Schaafsma uit Wouterswoude.

Deze twee heren zouden mij op een corrupte manier geld afhandig maken,en de Vries zijn adv Machiels uit Drachten speelt willen en wetens het corrupte spel mee.

.

Ik mag geen reclame maken, maar dhr Schaafsma uit Wouterswoude zie brief onderaan is door zijn ervaring met waterschilden en drukwanden in staat de funderingen van Jent en Ria de Vries waterdicht en drukbestendig te maken door aan deze fundering helemaal NIETS te doen  zie foto onder

Jent en Ria geloven dit, en sturen mijn de rekening 3838.04 euro, die word bezorgd door een deurwaarder die ook in deze criminele praktijken van de Vries en Schaafsma mee gaat.

En zou ik de rekening niet betalen werd mij gezegd, dan zou de fam de Vries mijn huis veilen wat ze 2x geprobeerd hebben, maar tot nu toe niet is gelukt.

 

Dhr Jent de Vries zijn vrouw Ria en zoon Wessel de Vries beschuldigen mij vanaf 1999 dat ik  40 tot 50  cm grond tegen hun muren heb gewerkt van de garage/carport en voliere  en houden dit nog steeds vol, nu zijn we 2008. ook dit is totaal gelogen door de fam de Vries.                Zie ook en klik op getuigen Verklaringen

Lees de getuige verklaringen van

Jent de Vries      brief 16

Maria de Vries   brief 17

Wessel de Vries brief 18      

Lees ook de getuige verklaringen in brief  19 en 20.

 

In brief 16 van J de Vries leest u dat ik ongeveer 40 cm zeezand tegen de muren heb gewerkt

En in brief 17 en 18 leest u ,dat er veel water in de garage staat , dit word veroorzaakt volgens de fam de Vries door dat ik mijn erf naast en achter mijn woning verhoogd zou hebben met  40 cm, dit is totaal gelogen door de fam de Vries.  Hoe kom ik dan mijn huis in ?

 

Nu de grote onzin die de fam de Vries bedenkt met de heer Schaafsma.

Deze heer Schaafsma heeft ook zonder een geldige vergunning de garage/carport voor de fam de Vries gebouwd  in 2001 met een ongeldige vergunning uit 1994.

 

Nog meer onzin van de fam de Vries en Schaafsma lees brief 99 hoe ze denken om het zgn waterprobleem op te lossen in hun garage/carport en voliere, want volgens de fam de Vries doet zich hier in de voliere de zelfde problemen voor als in de garage/carport dus ook water overlast door de muren  die ik veroorzaakt zou hebben,doordat ik ook tegen deze illegale voliere muur  40 tot 50 cm  grond zou  hebben gewerkt  ook dit is totaal gelogen.

.

En zie ook het prijskaartje  3156,- euro  daar komt nog  19%  BTW  bij.

Dit wou Jent de Vries mij laten betalen wat ik weigerde omdat ik mijn erf niet verhoogd heb en geen grond tegen de muren van de Vries gewerkt heb.

Maar ook nu weer zet de Vries door en stuurt een deurwaarder zie onder brief 95  en beweert dat alle voorzieningen zijn aangebracht, zoals in brief 99 staat aangegeven, ook dit beweert Schaafsma zie brief 99h waar staat

Wij hebben voor u een waterdichte en druk bestendige fundering gemaakt,  ook dit is door beide heren totaal gelogen.

 

Lees wat dhr Bakker schrijft in brief 96  wat er in de grond moest , en wat Schaafsma in de grond heeft aangebracht volgens dhr Bakker.

En nu de aller grootste onzin, volgens de Vries en Schaafsma moeten al deze voorzieningen in de grond die in brief 99 staan om te voorkomen dat er geen water in de garage/carport en de voliere komt van de Vries.

WIE HEEFT OOIT ZOVEEL ONZIN MEEGEMAAKT ?

 

En wat zit er nu precies in de grond?

Dat is een stukje piepschuim van 20cm breed en 5cm dik    zie foto onder

En er is wat zwarte troep (TEER?) op de muren van de Vries zijn illegale garage/carport en voliere gesmeerd wat nu los laat en in mijn grond te recht komt en niemand van het milieu is bereid langs te komen om deze troep ( TEER?) te controleren.

 

Voor deze troep en piepschuim willen de heren de Vries en Schaafsma  € 3838.04  van mij ontvangen, zie brief 95 waar staat dat de werkzaamheden zijn verricht zoals in de offerte staat zie brief 99.

Ook nu weer probeerde de Vries door veel machtvertoon door een deurwaarder in te schakelen om dit bedrag  € 3838.04 te innen.

 

Lees ook brief  86  waar staat de werkzaamheden (hier bedoeld adv Machiels de drukwanden en de waterschilden) konden niet langer wachten dit was 2001 enz…….

.

Nu zijn we 7 jaar verder en er zit nog steeds niets in de grond  die de zgn verhoogde grond van 50cm moet tegen houden of moet dit stukje piepschuim van 20cm breed ,deze halve meter grond  tegenhouden?

En deze onzin verdedigd  de adv van de Vries dhr Machiels nu al vanaf het jaar 2000.

Op naar de volgende leugen.

        

Naar boven