Op zoek naar de Waarheid link 132

Ook leugens.nl had kennis genomen van mijn site dedoorzetter.

Lees hier onder de mails die ik ontving van dhr Hendrikx medewerker van leugens.nl

En een mail van de hoofdredacteur dhr Peter Olsthoorn.

 

Beste Lolke,

( Imail Guido Hendrikx ) Ik heb uw site kortstondig bekeken en heb eventueel interesse deze zaak te onderzoeken; als zijnde medewerker van leugens.nl

Helaas heb ik geen telefoonnummer van u gevonden. Zou u mij uw telefoonnummer kunnen mailen voor een ophelderinggesprek zodat ik kan beoordelen of het zinvol is hier een artikel aan te wijden. U kunt mij natuurlijk ook bellen op 06-41356961.

Mvg Guido Hendrikx

 

( Lolke schrijft ) Ik heb dan ook meteen een mail gestuurd met mijn telefoonnummer naar dhr Hendrikx.

Zou leugen.nl na 10 jaar de leugens van Jentje de Vries en de gemeente Dongeradeel durven onderzoeken ?

 

( Lolke schrijft ) Kort daarna nam dhr Hendrix telefonisch contact met mij op, ik heb hem in het kort uitgelegd waar het om gaat, door te klikken op link1 De eerste brief van J.de Vries en de onzin te lezen die hier in staat. zie ook hier onder de brieven 1 en 2 en klik op Spraakloos.nl  politiek  

 

( Lolke schrijft ) Dhr Hendrikx had snel door in welk circuit ik terecht was gekomen van rechters advocaten deurwaarders en notarissen enz

Waar dhr Hendrikx en ik het wel over eens zijn,net als de lezers van mijn site dat ook hij NOOIT toe zou geven wat hij niet gedaan had. Wie Wel ?

Ook had dhr Hendrikx snel door dat deze leugenachtige zaak begonnen is bij Jentje en Ria de Vries

Ook gaf dhr Hendrikx aan als we eenmaal met het onderzoek bezig zijn gaan we door.

Langs komen met de camera is ook mogelijk, we blijven doorgaan op zoek naar de waarheid.

Wat ook te lezen is als u klikt op Leugen.nl politiek waar staat Op zoek naar de Waarheid.

De volgende mail die ik van dhr Hendrikx ontving leest u hier onder

Dit was 30 maart 2010.

 

Beste Lolke,

Voor het vooronderzoek heb ik een aantal telefoonnummers van u nodig.

Namelijk,

1. Telefoonnummers van uw huidige advocaat en liefst  telefoonnummers van een aantal van uw vorige advocaten.
2. Telefoonnummers van uw buurman, Jentje de Vries, waar alles mee begonnen is.
3. Eventueel telefoonnummers van burgemeester of andere personen die u belangrijk acht in deze zaak.

Ik hoop dat ik deze zo spoedig mogelijk mag ontvangen zodat ik kan beginnen,

grt. Guido Hendrikx (leugens.nl)

 

( Lolke schrijft ) Dhr Hendrikx had echt zin in mijn zaak ook had hij nog nooit meegemaakt wat op link 100 staat klik op Beloning aan Rechters.

Ik heb dan ook meteen de telefoonnummers doorgegeven met de links erbij voor de duidelijkheid

Het telefoonnummer van dhr Cazemier nu burgm van de gemeente Dinkelland lukte mij niet

Deze burgm Cazemier liet mij van huis halen en in de cel zetten klik op Video link 76.

Ook heb ik de telefoonnummers van de getuigen doorgegeven zowel van de fam de Vries als Bert Allema en klaas Meindertsma uit Niawier.

Met bijbehorende link5 klik op Getuigenverklaringen

Ook de telefoonnummers van mijn ex advocaten die op link 103 staan. klik op Zes adv lukte het niet.

En het telefoonnummer van Jentje de Vries zijn advocaat dhr Machiels te Drachten

Lees op link 73 klik op Machiels Bartels & Detmar welke onzin dhr Machiels schrijft over de zgn verhoogde grond die ik tegen de muren van de Vries zijn illegale gebouwen zou hebben gewerkt.

OoK het telefoonnummer van Ing W.Bakker die volledig met de situatie op de hoogte is, lees hieronder zijn brief no 13 maar dhr Bakker mocht niet worden gehoord als getuige lees onder brief 22 en klik op Uitspraken.

Lees ook brief 14 hier betwist Jentje de Vries, wat dhr Bakker in zijn brief no 13 onder ede wou verklaren.

 

( Lolke schrijft ) Nu weer dhr Hendrikx.

Op 6 april kreeg ik telefoon van dhr Guido Hendriksx, deze melde mij dat de hoofdredacteur dhr Peter Oltshoorn van leugen.nl toch niet op zoek wou naar de waarheid in mijn zaak en de reden kon ik dan ook beter per mail vragen aan dhr Peter Olsthoorn, om dat ik maar een medewerker ben aldus dhr Hendrikx die mij meerdere malen correct telefonisch te woord stond en hiervoor alle tijd nam en snel door had wat hier speelde. LBB Liegen en Bedriegen en Bedrog.

 

( Lolke schrijft ) Ik heb dan ook dhr Peter Oltshoorn onderstaande mail gestuurd.

Heer Olsthoorn,
Zou ik van U een reactie mogen ontvangen waarom er geen artikel op leugen.nl van mijn zaak word geplaatst ? ( en dus geen onderzoek) naar de leugens van Jentje de Vries en de gemeente Dongeradeel,dus niet op zoek naar de WAARHEID zoals staat geschreven op leugen.nl

Mvg Lolke van der Meulen  0519-241051

Hier op kreeg ik de onderstaande mail van dhr Peter Oltshoorn

Hoofdredacteur van leugen .nl

 

Beste Lolke,

De volgende obstakels zijn er:
1. Te veel welles nietes
2. Een hele serie advocaten haakte af wat de betrouwbaarheid van het
verhaal niet ten goede komt.
3. We zijn geen rechtbank en het kost ons te veel tijd om het van a tot
z uit te zoeken
4. Het maatschappelijk belang is gering

Met vriendelijke groet,
Peter Olsthoorn

 

( Lolke schrijft ) Mijn antwoord per mail aan dhr Peter Oltshoorn leest u hier onder.

Heer Olsthoorn,

De welles en nietes zijn binnen een uur duidelijk als u langs komt, net als rechter Giltay in 2001 die nog steeds niet weet waar ik schuldig aan ben.

Wat de hele serie advocaten aangaat dat is een vriendenclub, liet een lezer van mijn site dhr mr .K. uit Den Haag mijn telefonisch weten en kon de Rechters Arjen van der Meer en Rob Giltay.

Ik heb mijn antwoord aan dhr Olsthoorn hier dan ook ingekort.

Daar dhr Olsthoorn duidelijk is,en dat hij niet op zoek naar de WAARHEID wil in mijn leugenachtige zaak.

 

Nog dit

Dhr Hendrikx liet mij nog weten dat hij een aantal personen waar ik het telefoonnummer aan hem had doorgegeven telefonisch had gesproken.

Waaronder ook Jentje de Vries deze had hem meegedeeld dat hij niet te veel over deze zaak wou zeggen en verwees dhr Hendrikx naar zijn adv ( dhr Machiels te Drachten)

Wel hadden een 30journalisten contact met de Vries gehad liet hij dhr Hendrikx weten

Ik kan dit niet bewijzen, maar is wel mogelijk als je klikt op Spraakloos.nl  politiek   en hier leest waar het om gaat dan word je wel nieuwsgierig met zo’n beloning.

Wat ik wel weet dat geen één van deze 30 journalisten contact met mij heeft opgenomen voor hoor en wederhoor, wat volgens mij normaal is, anders krijg je de april grap die op

Leugen.nl staat 05-04-10 met de tekst Volkskrant tuint in 1 april grap

Ook weet ik dat tot nu toe geen journalist zich aan mijn zaak wil branden

Dit lieten een aantal journalisten mij al weten vanaf 1999, o.a. dhr. Eelke Lok van Omrop Fryslan te Leeuwarden.

Ook de Leeuwardercourant vind mijn zaak nog steeds niet interessant lees onder brief 84a

Dus op naar de volgende die de waarheid durft te onderzoeken.

Mijn mening is de laatste 10 jaar dat iedereen doodsbang is voor de WAARHEID.

En de leugenaars en klik op Oplichters link 54 in bescherming worden genomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.