Dhr. Pereboom A.J.Z    link 165.

 

Lees de onderstaande brieven 217,218 en 219 van dhr. Pereboom.

Ook dhr. Pereboom was bij de gemeente Dongeradeel werkzaam A.J.Z (algemeen juridische zaken)  en ook aanwezig was bij de zitting commissie voor de bezwaar-en beroepsschriften, en  dus volledig met mijn zaak op de hoogte. Ook de heer Pereboom heeft volgens mij enige opleiding genoten, maar ook hij ging mee in de leugens van het toen in 2002 zijnde raadslid Jentje de Vries.

 

Ik heb diverse malen met de heer Pereboom gesproken op het gemeentehuis, voordat mij de toegang werd ontzegd, meerdere malen vroeg ik hem om de Bouwvergunningen en de Verklaringen van geen bezwaar van Jentje de Vries in te zien maar dit lukte mij niet, ook niet bij Bouw en Woningtoezicht, ook op de zitting van bezwaar-en beroepsschriften was de vergunning en verklaring van de Vries niet aanwezig ook bij geen enkele rechtszaak, zelfs niet bij Vrom Groningen en bij de zitting van Raad van State.

 

Ook bij al mijn zeven advocaten zaten de vergunning en verklaring van de Vries niet in hun dossier.

Zou dhr Machiels de adv van de fam de Vries ze wel in zijn bezit hebben ?

Deze  schrijft in één van zijn brievenvan illegale bouw is geen sprake. 

Misschien kan het Gerechtshof te Amsterdam waar mijn zaak nu ligt (mr.A.J.Hagens) dit te weten komen, mr.A.J.Hagens verzorgd nu ook de deskundigen die bij mij inspectie moeten doen.

Klik op Reactie brief Oranjewoud  link 157 en klik op Oranjewoud trekt zich terug link 159.

 

 

Het is de lezers van mijn site en ook mij dan nu ook meer dan duidelijk waarom de heer Pereboom, en de heren van Bouw en Woningtoezicht en ook burgm Cazemier en het gehele ambtenarenapparaat hier zo moeilijk over deden, nu de nieuwe wethouder van der Ploeg mondeling aangeeft 10-1-2011 dat er geen enkele bouwvergunning is, van Jentje de Vries vanaf 1980, en dus ook geen verklaring van GS, en deze verklaring van GS dan ook nooit vernietigd kan zijn.

Ook kan heer Pereboom dit dan ook nooit ergens gelezen hebben, zoals hij in onderstaande brief schrijft.

 

Ik begrijp dan ook dat de heer Pereboom niet alles wil napluizen, en schrijft, dat dit volslagen zinloos is.

Dit ben ik wel eens met dhr. Pereboom iets napluizen wat er niet is, is ook  volslagen onzin.

Net als klik op Ik ben Genaaid link 32 grond die niet verhoogd kan zijn,want dan kom je het huis niet in. Ook kun je niet in de stukken verzuipen die er niet zijn, ook dit staat te lezen in brief 217.

 

Wel is de heer Pereboom duidelijk in brief 219 waar staat.

Iemand mag natuurlijk niet zonder bouwvergunning bouwen alleen al vanwege het feit dat de Wet dat verbiedt. Voor overtreding kan men strafrechtelijk vervolgd worden

Mijn vraag, wie begaat hier een overtreding? En wie word hier nu vanaf 1999 vervolgd en veroordeeld?

 

Ook dhr. Pereboom net als het gehele ambtenarenapparaat en ook burgm Cazemier die vertrokken is naar de gemeente Dinkelland heb ik geadviseerd, pak die de Vries aan en ga niet mee in zijn leugens het bezorgd u alleen een slechte naam geef toe dat alles gelogen is ik weet dat het zuur is maar even doorbijten is het beste.

 

Maar het ambtenarenapparaat en ook de opvolger van burgm Cazemier mevr Waanders van de gemeente Dongeradeel (Dokkum) zijn tot nu toe hier nog steeds niet toe bereid.

Misschien kan de nieuwe wethouder van der Ploeg hier verandering in brengen, want die was alles binnen een uur duidelijk toen hij ter plaatse kwam aan de Grytmanswei 4 te Niawier.

 

Binnenkort verslag van de hoorzitting van de commissie voor de bezwaar en beroepsschriften

waar dhr. Pereboom ook bij aanwezig was als secretaris.