Praktijken advokaten Brandsma en Wiarda 28-10-2008

                                                                 

Hier leest u de praktijken van adv Brandsma en Wiarda.

 

Het eerste gesprek wat ik had over mijn zaak was met adv dhr Brandsma,,deze adviseerde mij om ook dhr Wiarda hier bij te betrekken want die had, wat mijn zaak aanging meer ervaring. Na overleg met dhr Brandsma kwamen deze heren met zijn beiden naar Niawier, om alles in  ogenschouw te nemen.

Ook deze heren heb ik weer alles uitgelegddit was december 2002, dat het onmogelijk was wat Jent de Vries nu al vanaf 1999 in zijn eerste brief beweert en ik heb deze brief deze heren dan ook laten lezen waar Jent de Vries in zijn eerst brief schrijft dat ik mijn erf  naast en achter mijn woning met 40 cm verhoogd heb, en door deze verhoging grond tegen zijn muren had gewerkt wat totaal gelogen is en totaal onmogelijk is. Want dan kom ik mijn huis niet meer in klik op ik ben genaaid no32

.

Toen kwam Jentje de Vries met het onzinnige voorstel om waterschilden en drukwanden en bitumen te plaatsen tegen zijn muren i.v.b met de druk op zijn muren veroorzaakt door mij vanwege die z.g.n verhoogde grond van 40 cm, later moesten deze drukwanden en waterschilden niet tegen de muren maar tegen de fundering en zou worden aangebracht door Handels Onderneming Schaafsma uit Wouterswoude, want die had hier ervaring mee klik op oplichters no54

 

Toen de heren Brandsma en Wiarda bij mij alles in ogenschouw hadden genomen, werd mij toegezegd dat ze met dhr Machiels de adv van Jentje de Vries zouden spreken en van

dhr Machiels wel eens wilden horen waar ik nu mijn grond verhoogd had en waar ik het tegen de muren had gewerkt van Jent de Vries zijn illegale garage/carport en voliére

 

Ook zouden deze heren adv Machiels vragen wat waterschilden en drukwanden waren en waar en waarom die geplaatst moesten worden omdat zowel Brandsma als Wiarda geen verhoging op mijn erf  konden waarnemen, net als Rechter Giltay in 2001 toen hij hier in Niawier was en dit in zijn uitspraak schriftelijk bevestigde klik op de link uitspraken no10

.

Ook deze heren Brandsma en Wiarda hadden nog nooit van waterschilden en drukwanden gehoord om die tegen een bestaande fundering te plaatsen en begrepen dan ook helemaal niet dat dit maar aan één kant van de fundering moest plaats vinden om deze fundering van de Vries waterdicht en drukbestendig te maken.  Volgens dhr Wiarda had dit geen enkel effect,

ook waren beide heren het met mij eens als het waar zou zijn dat ik grond tegen de muren van de Vries had gewerkt dat ik die er dan weer weg moet halen. Vreemd is dan ook dat dhr Brandsma in brief 92a punt 8 schrijft, zonder dat hij weet wat waterschilden en drukwanden zijn schrijft hij mijn conclusie is derhalve dat U ongeacht de eigendomsverhoudingen het aanbrengen van waterschild en drukwand had moeten toestaan.

Lees nu brief 92 punt 3 hier staat: de Vries heeft toestemming om waterschild en drukwandje aan te brengen tegen de genoemde muren.

Dit bepaalde de President van het KG (KortGeding).  De Rechter die dit Kort Geding behandelde was Rechter Arjen van der Meer uit Surhuizum, deze wist ook niet wat waterschilden en drukwanden waren en waar ze geplaatst moesten worden toen hij telefonisch contact met mij op nam en ik dit hem vroeg klik op  verslag van discipline no60  

.

Wel hield dhr Brandsma zich aan zijn woord en had een langdurig gesprek met dhr Machiels,

lees onder in brief 138d. Waarom een langdurig gesprek nodig was zoals dhr Brandsma schrijft is mij een raadsel. Mijn vraag was en is nu nog steeds laat Jentje en Ria de Vries de verhoging van mijn erf en de grond die ik tegen hun muren zou hebben gewerkt nu eens aanwijzen, meer had volgens mij dhr Brandsma niet te vragen aan dhr Machiels  dan konden de heren Brandsma en Wiarda dit ter plaatse controleren

.

Nu de onderstaande brieven van adv dhr Brandsma.

Hier kunt u lezen wat de heer Brandsma besproken heeft, in zijn langdurig gesprek met adv  dhr Machiels, de advocaat van Jent en Ria de Vries.

 

U leest in brief 92 punt 2 waar deze heren mij nu van beschuldigen wat totaal gelogen is.

Lees ook brief 92a punt 8  waar ik verweten word dat ik het vonnis ( uitspraak) van de rechter verkeerd zou uitleggen, ook dit is gelogen door de heren Brandsma en Wiarda.

Lees ook brief 138d punt a ook hier weten ze niet wat waterschilden en drukwanden zijn, en helemaal niet waar ze geplaatst moeten worden en een tekening hiervan was in 2003, en nu in 2008 nog steeds niet voorhanden die bij de offerte van Schaafsma  hoort.         

Lees ook brief 138d   punt  b,c en d . Is dit nu mijn of de Vries zijn  advocaat ?

En wie moet zich nu onthouden van beledigende opmerkingen ? Lees dedoorzetter

Nu verder met brief 138d   punt a hier staat, de plaatsing van het waterschild en drukwand blijft boven de fundering hier uit blijkt duidelijk dat ook dhr Brandsma en Wiarda totaal niet op de hoogte zijn van deze onzin klik op de link  uitspraken en lees brief 22

 

Toen ik onderstaande brieven had gelezen van dhr Brandsma en de gesprekken die ik had gevoerd met deze heren Brandsma en Wiarda was het mij wel duidelijk met welk vies spelletje ze bezig waren, wat dhr Kastalijn van UNIVE verzekeringen ook al had aangegeven

Dhr Brandsma leek meer de adv van Jent en Ria de Vries te zijn, dan van mij lees brief  94.

Lees ook wat verder in brief 94 waar staat, ik heb dan ook dhr Brandsma ten overvloede laten weten dat de nota (rekening) die hij mij stuurde hij zijn (lichaamsdeel) kont  wel mee kon afvegen.

Verder beticht deze adv Brandsma mij zie brief 94 dat ik niet naar adviezen luister en ik zelf maar wat bedenk en daarom al een aantal raadsleden ( een complot) versleten heb.

 

Wel deed dhr Brandsma nog een poging, zie brief 94 om zijn rekening betaald te krijgen, maar die ligt al vanaf 2003 onbetaald in mijn la, nu zijn we 2008.

Ook de rekening die ik betaald heb aan dhr Wiarda kom ik op terug voor deze vuile praktijken.

Op deze manier willen ze mij plukken ze weten niet eens net als de rechters waar het over gaat. Dhr.H.D.M. Brandsma uit Lemmer zou mij nog met veel machtsvertoon voor de rechter dagen, zie laatste regel in brief 94 waar staat indien ik niet voor 5 februari 2003 zijn rekening zou betalen. Ook hier heb ik op de dag van vandaag niets meer van gehoord nu zijn we 2008

 

Ook deze heren probeerden de illegale gebouwen van het ex raadslid Jent de Vries in stand te houden ondanks dat de wet dit verbied, en mijn koopcontract met wat ik overeengekomen ben met Jent de Vries werd niet eens op gereageerd toen ik dit talloze malen aangaf.

 

Met wat voor type advocaten hebben we hier te maken  geldwolven ? ?

Ook voor adv dhr Machiels geld dat hij geen zaken mag verdedigen die niet gerechtvaardigd zijn. En hij weet heel goed dat alles gelogen en verzonnen is en illegaal gebouwd is en ondanks dit schrijft dhr Machiels van illegale bouw is geen sprake bij Jent en Ria de Vries.

 

Ook adv Machiels weet niet wat waterschilden en drukwanden zijn en waar deze geplaatst moeten worden vandaar dat hij geen tekening wil afgeven die bij de offerte hoort.

Ook geen enkele rechter die vanaf 1999 met mijn zaak bezig is weet waar mijn erf verhoogd zou zijn, en ook weten ze niet wat waterschilden en drukwanden zijn en waar ze tegen de fundering van de Vries zijn illegale gebouwen geplaatst moeten worden. Wel word ik veroordeeld door deze Rechters  onvoorstelbaar en onbegrijpelijk

Nu dhr Machiels  volhoudt  dat er geen sprake is van illegale bouw bij de Vries

geeft dit wel aan dat ook dhr Machiels weinig onderzoek heeft gedaan bij

de gemeente Dongeradeel (Dokkum) want de gemeente geeft eindelijk toe dat er wel zonder vergunning is gebouwd bij de Vries .

En wat vind u van Rechter Arjen van der Meer  klik op wie is gestoord ? no57

 

                          

Zo gaan ook deze heren mr.H.D.M. Brandsma uit Lemmer en Dhr E. Wiarda van Langhout en Wiarda juristen de geschiedenis in.

   

Word vervolgd.

 

Naar boven