Raad van discipline

                                                KOM LANGS  ZIE  EN OVERTUIG U

                                   EN  BINNEN EEN UUR IS DE WAARHEID BOVEN TAFEL

Aan het Hof van Discipline,

Het Hof van Discipline beoordeeld de klachten over advocaten, wat eerst gemeld word bij de Orde van Advocaten en daarna bij Raad van Discipline wat daarna weer beoordeelt word door het Hof van Discipline.

Het gaat hier over de klachten die ik heb tegen mijn ex advocaat dhr Bustin van het kantoor Tuinman en Sleijfer te Leeuwarden      (de andere advocaten volgen).

Ook hier weer allemaal onjuist ik heb advokaat dhr Bustin net als de andere advocaten talloze malen er op gewezen, vraag nu eerst eens naar de vergunningen van ex raadslid Jentje de Vries zijn garage/carport en voliere bij de gemeente Dongeradeel (Dokkum)  en lees het koopcontract eens wat ik en de Vries zijn overeen gekomen in 1993 ,  dit was al vanaf 1999 toen alles nog gebouwd moest worden door de Vries in 2001.Dit ex raadslid Jentje de Vries heeft alles in deze zaak zelf veroorzaakt.

Er is geen enkel schrijven van deze advocaten te vinden waar dit gemeld is bij de rechter, dat alles illegaal is en het koopcontract is de eerste jaren ook nooit ingebracht bij de rechter,het is toch van de gekke dat ik mijn advocaten hier op moet wijzen?

Wat advokaat  Henk de Jong mee kreeg van advokaat dhr Bustin toen deze hier voor het eerst kwam was het volgende, weet waar aan je begint waarschuwde advokaat Bustin waarop advokaat Henk de Jong antwoorde ik kan op zijn minst naar v d  Meulen toe gaan in Niawier   Advokaat de Jong zijn eerste opmerking was toen hij alles hier in ogenschouw had genomen, het is hier allemaal even vlak ik zie nergens een verhoging. Ik heb dan ook voor gesteld net zoals bij de vorige advocaten vraag de advocaat van het ex raadslid de Vries dhr adv Machiels nu eens waar het dan wel verhoogd is, en ga ook de gemeente vragen naar Jentje de Vries zijn vergunningen met bijbehorende tekeningen hij antwoordde ik ga een rondje bellen u hoort z.s.m van mij  3 weken hoorde ik niets, toen heb ik adv de Jong maar gebeld hij antwoordde ik heb nog geen tijd gehad  dus weer weken wachten, ik heb toen de gemeente gebeld of mijn Advokaat de Jong de vergunningen van het ex raadslid Jentje de Vries al had afgehaald , dhr Jilderda van bouwzaken wist van niets en heeft het gevraagd aan Tamminga en Schipper van bouwzaken deze wisten ook van niets toen was mij wel duidelijk wie advokaat Henk de Jong was !!!! ja van het kantoor v.d Hoef advocaten uit Burgum.

Ook heb ik advokaat de Jong gevraagd wat voor rechter die heer Arjen van der Meer uit Surhuizum  was hij antwoorde dit is een kanton rechter ,en geen kort geding rechter en is ook statenlid voor de VVD, ik vroeg weet u dat zeker dat wist hij zeker zei hij , ik loop al een poosje mee ik vroeg kunt u mij dat faxen en dat kon en zie brief onder no 137, ik zei dan had hij ook NOOIT het kort geding mogen behandelen, nee antwoordde advokaat de Jong, hier mag rechter Arjen van der Meer uit Surhuizum zich niet mee bemoeien, nu blijkt van de Raad van Discipline dat het WEL een kort geding rechter is, wie moet ik nu weer geloven?.

Ook heb ik adv de Jong gevraagd toen hij hier voor het eerst was geweest kunt U de rechter uit leggen dat hier niets verhoogd is, en ook niets tegen de muren van de Vries is gewerkt, hij antwoordde ik heb nu genoeg kruid om te schieten .  Het hele verhaal en de inzet van advokaat Henk de Jong leest u binnenkort op mijn site  net als van de andere heren advocaten.  

 Het eerste wat je doet als advocaat is toch om bewijzen te verzamelen zoals koopcontract en vergunningen en tekeningen en eventuele getuigen. Dus ik verwijt advokaat Bustin dat hij dit niet opgevraagd heeft bij de gemeente Dongeradeel net als de andere advocaten en niet het koopcontract ingebracht heeft bij de rechter.

Ook schrijft de raad van discipline dat ik en advokaat Sleijfer hadden afgesproken om de 2 getuigen  van de gemeente Dongeradeel de heren Tamminga en Schipper van bouwzaken niet op te roepen  als getuige.Dit is totaal gelogen ik heb deze heren Tamminga en Schipper zelf voorgesteld om als getuige op te roepen om te verklaren of er nu wel of geen vergunningen waren van Jentje de Vries zodat we alles simpel na konden meten.  Dit kunt u lezen in onderstaande brief  138….van dhr Sleijfer waar hij aangaf dat we getuigen naar voren moesten brengen.

Dhr Sleijfer zie nogmaals brief  138, vond dhr Hoekstra die de werkzaamheden bij mij heeft verricht zeer belangrijk als getuige, ik heb hem gezegd om hem dan maar op te roepen desnoods te laten halen ,ook heb ik gevraagd gaat u u de heren Tamminga en Schipper van de gemeente Dongeradeel ook op roepen als getuige dat wist hij nog niet, hij antwoordde mij woordelijk ik heb ze niet aan een touwtje.  Later het hele verhaal van dhr Sleijfer wat die z.g.n voor mij gedaan heeft dit leest u ter zijner tijd op mijn site. 

 Ook adv Machiels van de tegenpartij vond dhr Hoekstra een belangrijke getuige, hij sprak zelfs van een kroongetuige tijdens het getuige verhoor waar advokaat Bustin bij aanwezig was.  

 Dhr Hoekstra die de werkzaamheden bij mij verrichte in 1999 op mijn aanwijzingen, en dus geen enkele verantwoording draagt voor deze werkzaamheden gaf direct al aan, toen hij door de tegenpartij dhr Machiels werd opgeroepen als getuige, dat hij niet mee deed aan deze corrupte zaak, dan moeten ze mij maar halen, was zijn antwoord, en als die rechters vol houden dat ik de grond bij u verhoogd heb,of tegen de muren aangewerkt heb van het ex raadslid Jentje de Vries, dan heb ik maar 1 vraag aan deze heren rechters hoeveel moet ik er afhalen? maar dan weet ik 1ding, zeker dan staan de funderingen van de Vries zijn (illegale) gebouwen boven de grond, want nogmaals ik heb hier niets bij u verhoogd en tegen de muren gewerkt,dat heb ik al eerder laten weten aan dhr Bos  van Hettema en Disselkoen en ik vraag mij dan ook af, hoe u in uw garage moet komen als uw erf  40 tot 50 cm verhoogd zou zijn, aldus de heer Hoekstra en uw huis en garage is begin 80 er jaren gebouwd en de Vries begint te klagen 16 jaar later in 1999 . Hij begreep dan ook niet dat deze rechters en advocaten deze zotheid van de Vries en zijn advocaat Machiels niet door hadden.   

Ik heb bovenstaande gemeld bij Bustin en Sleijfer nadat wij af gesproken hadden wat in brief 138a staat om  Hoekstra op te roepen, toen werd het stil  bij zowel Sleijfer als advocaat Bustin en Machiels en ook de anderen advocaten, en ook hier is NOOIT meer 1 woord gerept over deze (kroon) getuige dhr Hoekstra.  Ze kunnen dhr Hoekstra nog steeds op roepen als getuige desnoods laten halen  (dus afwachten).

En nu die onzin van advokaat Sleijfer zie onder brief 138b. Meer dan 3 jaar lang gaf Sleijfer aan wie bedenkt die waanzin van drukwanden waterschilden en bitumenlagen ik weet niet eens wat een waterschild is, en moet het dan aan 1 kant van de muur ? wat komt dan aan de andere kant van deze muur aldus Sleijfer. En nu kunt u de zotheid lezen in brief 138b van dhr Sleijfer, waar staat, U wenste zich in het verleden te verzetten tegen het aanbrengen van een zogenaamd waterschild ter bescherming van de (illegale) voliere van uw buurman, ik heb u dat afgeraden  helaas heb ik daar gelijk in gekregen, wat ook gelogen is want er zijn geen waterschilden en drukwanden aangebracht zoals de rechter voorschrijft dus pure onzin wat dhr Sleijfer hier schrijft  ( later hier meer over).

Nu een klein stukje uit zie brief onder no 138c en 138d van adv Brandsma uit Lemmer.

Toen ik deze brieven las van adv Brandsma dacht ik wie zijn advocaat is dit? Is dit nu mijn advocaat of die van het ex raadslid Jentje de Vries, ik ben dan ook op veler aandringen onmiddellijk gestopt met deze advocaat Brandsma uit de Lemmer en aangegeven heb dat hij zijn rekening wel kon vernietigen.   (later uitgebreid verslag)

 Zie ook zijn schrijven over deze rekening  klik op wat een rechtspraak  no19  brief 94.

 Toen begon ik al te  twijfelen aan de heren advocaten (samenspel?)

Ook heb ik dhr Bustin en de andere advocaten talloze malen er op gewezen op de brief van advokaat Sleijfer van 14 juni 2000 rol no 352/00 zie onder de nummers  138e en 138f…… dan kunt u ook lezen wie de Vries allemaal wat op de mouw heeft gespeld en ook de namen staan hier vermeld die als getuigen hadden kunnen worden opgeroepen door Sleijfer en Bustin ook staat hier dhr Bakker en dhr Hoekstra vermeld.  Later schrijft advokaat  Bustin en advokaat Sleijfer dat ik nooit de naam van dhr Bakker genoemd heb zie brief onder no 138g en 138h …. Hier kun je uit op maken dat advokaat Bustin en ook Sleijfer en de andere advocaten helemaal niet met mij zaak op de hoogte zijn ze weten niet eens wat ze schrijven 14 juni 2000. Ook toen de rechter advokaat Bustin vroeg tijdens het getuige verhoor hebt u nog iets te vragen heer Bustin, was zijn antwoord nee want ik zit nog maar 14 dagen op deze zaak ( het is maar goed dat ik alles goed in mij opgenomen heb, maar dit voor later.  En ook heb ik Bustin gemeld neem eens contact op met dhr Kastalijn van Unive Verzekeringen  deze gaat namelijk over fraude zaken bij Unive en die is het meer dan duidelijk nadat hij hier 2x aan de Grytmanswei 4 in Niawier is geweest en mij woordelijk antwoordde hier word een vies spelletje gespeeld door de heren .( Het ex raadslid Jentje de Vries had namelijk een Rechtsbijstand verzekering afgesloten bij UNIVE.   later meer hier over). Maar advokaat Bustin  deed niets net zoals de andere advocaten.

De advocaat van UNIVE dhr Meyboom heeft de klik op eerste brief van J de Vries no1 opgesteld en later zijn excuus aan geboden en gaf toe dat hij door het ex raadslid Jentje de Vries leugenachtig was voor gelicht.

Over advokaat dhr Sleijfer had ik al veel eerder mijn twijfels (dit later).

Mijn voorstel is al jaren ook aan advokaat dhr Bustin, laat  rechter Giltay nog een keer langs komen  dan kan hij zien dat de andere rechters wat wijs gemaakt werden bij het getuige verhoor want deze getuigen Bert Allema en Klaas Meindertsma zijn hier nog nooit geweest om polshoogte te nemen wat hier speelt, en zijn hier ook niet toe bereid, wat ik niet begrijp van rechter Giltay die hier geweest is dat hij zich laat mee slepen door de rechters die hier nog nooit geweest zijn en die van deze leugenachtige getuige verklaringen uitgaan, en de uitspraak van rechter Giltay naast zich neer leggen hier begrijpt niemand iets van die mijn site leest en klik op getuigenverklaringen no5 en op Uitspraken no10 (14-3-2001). Wat de lezers van mijn site meer op viel, dat advokaat Bustin mij schrijft u bent schuldig aan niets maar ik wil u niet meer bijstaan, want ik zou niet weten hoe het recht (onrecht) in elkaar steekt  nu dat is mij wel duidelijk geworden de laatste 8jaar.

Waar de Raad van Discipline ook ontkent dat advokaat Bustin met de rechter Arjen van der Meer uit Surhuizum heeft gesproken  Hier heb ik notaris Iedema 2x naar gevraagd hij antwoordde of dacht u dat ik dit verzonnen heb, ik zelf vind het helemaal niet vreemd want rechter Arjen v d Meer uit Surhuzum belde mij ook, en ook ambtenaar dhr Pereboom AJZ van de gemeente Dongeradeel heeft een gesprek gehad met Rechter Arjen v d Meer ( wat was hier de bedoeling van?)  dus hier is geen twijfel mogelijk dat dit de waarheid is, alles staat in mijn brieven vermeld  .  

Over onafhankelijkheid gesproken van Rechters NOG  DIT. Wat niemand begrijpt van deze Raad van Discipline waar rechter Giltay voorzitter van is dat hij al deze punten ongegrond verklaard. Zoals dat advokaat Bustin niet met de rechter Arjen van der Meer uit Surhuizum zou hebben gesproken, dit staat duidelijk in mijn brief klik op  belangenverstrengeling no13.

Ook schrijft Raad van Discipline, dat rechter Arjen van der Meer uit Surhuizum WEL een kort geding rechter is,en mijn advocaten ontkennen dit (zie onder brief 137).

Ook beweert Raad van Discipline dat advokaat Bustin mij wel goed heeft voorgelicht en mijn zaak volledig  kende ook dit is gelogen lees nogmaals bovenstaande verhaal en onderstaande brieven 138e en 138f,ook vind de Raad van Discipline het niet nodig om nog eens een andere deskundige in te schakelen want het bewijs is geleverd door de getuigen de fam de Vries Bert Allema en Klaas Meidertsma dat ik mijn erf WEL opgehoogd heb, en dan te weten dat rechter Giltay het tegenovergestelde uitsprak nogmaals hoe is dit mogelijk? klik op uitspraken no10  (zie uitspraak14-3-2001).

Ook beweert Orde van advocaten te Leeuwarden dat rechter Arjen van der Meer mij NOOIT heeft gebeld, zou hij dat wel gedaan hebben volgens Orde van Advocaten dan gaat zo’n rechter ogenblikkelijk de laan uit was het antwoord.

Ga het rechter Arjen van der Meer vragen en zie het telefoon boek  onder Surhuizum   Mr  A.v.d Meer 

 Het talloze vragen om nog eens langs te komen aan de Grytmanswei no 4 in Niawier lukt mij niet, ook al mijn advocaten lukt dit niet om dit tot stand te brengen, en deze heren rechters   blijven  gewoon bij die onzin wat de getuigen onder ede verklaard hebben klik op getuige verklaringen no5.

De fam de Vries dhr Bert Allema en Klaas Meindertsma die hier nog nooit geweest zijn zolang deze zaak (meer dan 8 jaar) speelt, en zijn ook niet bereid om bij mij en dhr Bakker en Hoekstra en de gemeente Dongeradeel (Dokkum) informatie te vragen hoe de vork nu wel in de steel zit, dit vind nu iedereen onbegrijpelijk, ook hier gaan mijn advocaten niet op in. Wel schrijft mijn advocaat dhr Bustin in zijn laatste brief aan mij U bent schuldig aan NIETS  maar ik wil u NIET meer bijstaan  dan heb je een echte advocaat die zoiets schrijft.Dit was ook de mening volgens adv Bustin van zijn collega’s van het advocaten kantoor Tuinman en Sleijfer te Leeuwarden.  (word vervolgd).

 Nu maar het hoger beroep afwachten bij het Hof van Discipline of die bereid zijn langs te komen .want mijn mening is als je eerst niet alles in ogen schouw neemt en je niet laat voorlichten dan is het volgens mij slecht oordelen.      

 Word vervolgd   

                                                 Naar boven