Reacties op video link 76.

 

Allereerst noem ik de nieuwe burgm Waanders van de gemeente Dongeradeel, van deze mevr Waanders word gezegd dat ze een keiharde bestuurder is en optreed tegen onrecht en niet sjoemelt met de wet want dan is het einde zoek, zo liet een lezer van mijn site mij weten.

Ook weet ze alles van bouwen en vergunningen (VROM) en korte metten maakt met illegale gebouwen, ook dat tolereerd ze niet omdat het ook bij de wet verboden is

Als ik zo een aantal meningen hoor over burgm Waanders dan is volgens mij zij ook een echte doorzetter  en laat haar ook niets wijs maken en helemaal geen leugens van een ex raadslid zoals  Jentje de Vries.

Daar was burgm Sybesma in 1999 al duidelijk in.

Die gaf toen al aan wat Jent en Ria de Vries hier in hun brief verzinnen kan helemaal niet en is ook onmogelijk dat dit gebeurd is, aldus oud burgm Sybensma in 1999.

En toen al aangaf  recht is recht en krom is krom dat zal in de toekomst wel blijken.

Zijn brieven no 68 en 69 leest u in link no1  De brieven van Jentje de Vries en ook link 76

nu ook op video is duidelijk  welke leugens  fam de Vries verzinnen met hun vrienden

 

Wat dat betreft zit de nieuwe burgm mevr Waanders en oud burgm Sybensma en ik op de zelfde lijn.

 

De gemeente liet mij 6 febr weten dat burgm Waanders telefonisch contact met mij zou opnemen ze is namelijk op de hoogte van mijn site de doorzetter en de video opname link 76

Dus u leest binnenkort wat haar mening is over mijn zaak met Jentje en Ria de Vries.

Nogmaals de fam de Vries en hun vrienden hebben zelf alles veroorzaakt, hadden ze zich gehouden aan de Wet de bouwvoorschriften en het koopcontract dan was er niets aan de hand geweest tussen mij en de fam de Vries.

 

Nu een aantal reacties van de lezers van mijn site

  • 1 U bent als totaal onschuldige als een crimineel behandeld en veroordeeld maar wel veroordeeld door een stel criminelen en geplukt door die ex advocaten.
  • 2 Ik dacht dat  dit in een dergelijk klein dorp niet voorkwam, iedereen kent toch iedereen en zulke buren en hun vrienden worden toch meteen op deze leugenachtige praktijken aangesproken.
  • 3 Is dit niet iets voor Dorpsbelang het dorp Niawier heeft er toch ook belang bij dat de waarheid boven komt.

Het minste wat dorpsbelang kan doen is om met beide partijen om de tafel tegaan zitten  zodat niet nog meer dorpsgenoten zon brief van de fam de Vries krijgen.

  • 4 Ik ben tal van keren verhuisd maar zulke buren heb ik nog nooit meegemaakt en hoop ze ook nooit mee te maken  en denk ook dat bijna niemand zulke buren heeft meegemaakt die zulke onzin  schrijven  uw video die ik heb gezien zijn meer dan duidelijk.

Ik wens u veel succes en doorzetten, geef nooit toe wat je niet gedaan hebt.

  • 5 Ik begrijp heel goed wat hier speeld vriendjespolitiek burgemeester/raadslid.
  • 6 Wat een burgm die Cazemier  die je op deze manier klein probeert te krijgen met zijn leugens en in de cel zet.  Dit heeft deze fam de Vries en ook Cazemier welgeweten?.

Op Waldnet stond  Cazemier is een leugenaar dat is mij nu meer dan duidelijk bij het zien van de video aldus een lezer van de doorzetter.

 

  • 7 Ook werd ik op de hoogte gebracht van de reactie van dorpsbelang Niawier/Wetzens waar men mij melde dat dorpsbelang vond dat het te ver ging om mijn site www.dedoorzetter.nl   op de site Dorpsbelang Niawier/Wetzens te plaatsen omdat er meer dorpsgenoten bij betrokken waren.

De mening van de lezers van mijn site vinden dat het wel op de site van Dorpsbelang Niawier/ Wetzens geplaatst moet worden om herhaling te voorkomen door deze fam de Vries en hun vrienden klik maar eens op link 5 getuigeverkaringen wat ze de rechter ook nog onder ede wijs maken  zodat iedereen weet wat hier aan de hand is.

Niemand is toch bang om de waarheid naar buiten te brengen? zodat zoiets nooit weer voorkomt in zon kleine dorpsgemeenschap iedereen vraagd zich dan ook af waarom doen

Jent en Ria de Vries dit door zon brief te schrijven (zie onder) en hun vrienden hier in mee te slepen zie link 1 de eerste brieven van Jent de Vries brieven 1 en 2