Reactie van lezers  link 174

 

Reacties van lezers van mijn site op onderstaande linken.

 

 link 57 Wie is gestoord

 link 129 Ook dit zijn VVD- ers

 

Lolke, dit is te gek voor woorden. Waar haal je je recht nog als alles tegen je lijkt te zijn. Ik noem dit misdadig wat jou overkomt. Lijkt mij een brief aan de regering waard dat die zich hier over buigen.
Hoop dat het recht eens zal zegevieren.
Suc6 hierin en lees de gang van zaken wel op jou "uitermate duidelijke" site

 

Aan Lolke, ik zie hierin, 'n zaak van dramatisch "INCOMPETENTIE" als aanleiding van 'n mogelijk tegenstrijdige belang in het voordeel van die twee "leugenaars" en wie weet... afgezien die Rechter ook uit het noord woonachtig is... daar 'n algemeen eensgezind en opbouw van andere gebonden relatie... (speculeren idd maar wie zou het tegen bewijzen dat het ook niet zo is?)?

Ik zou nu beschouwen op 'n hele andere strategie te ondernemen en voordat het zaak verjaard wordt, sleep die Rechter zsm voor als kern van de achterdochtige oorzaak, zijn bewuste incompetentie en oorzaak van al je rijzende kosten en ellende in de loop der jaren.

Hij mag zelf ook niet vrij lopen als hij dachtte, 'n Rechter van de Wet zo mag doen en daarna in de VUT of in pensioen gaan. Sleep hem voor alle nodige kosten voordat hij 'n kale kip wordt.

Ik heb ook genoeg van Rechters die eigenlijk meer schade aan onze maatschappij heeft veroorzakt dan het Recht en Gelijke oordeel liet hanteren met hun privilege status.

Ze denken en heeft de neiging dat ze boven de Wet staan, helemaal NIET vooral diegene die uiterst onrechtvaardig blijven waar de leugenaars en boosdoeners tot zware criminelen als hun verdedigende advokaten die de vrije spel in touw heeft, ten koste van de gedupeerden.

Je zou hier denken dat iedereen die de zaak bekijkt bang word om iets te ondernemen. Wat is dat voor gemeente bij jou
Nogmaals suc6. Ik kan helaas als arbeidertje ook niets voor je betekenen alleen dan steun betuigen en hopen dat het goed gaat komen.

 

Dus...'n corrupte "eenheid" met de grootste oorzaak en feitelijk boosdoener....alweer en zoals ik al van tevoren had gezien, de Rechter(s) weer.
Vandaar hebben wij 'n schoonschip campagne moeten houden.... eerst, ERUIT halen van die corrupte Rechters die meer misbruik van hun status uitoefenen en gevolgd door die Advocaten die feitelijk geen Rechts Orde wilde hanteren, alleen meer geld en de slechterikken op vrijspraak en op vrije voeten wilde zien behalen en uiteraard, onze eigen zoet-sappige Politiek-oens... dus, vooral bij die beruchte en omstreden ouwe garde en ook enkele jonge types... en daar volgd gauw op de hielen, bepaalde Departement Chefs van de Stad en Overheid en de lijst gaat verder... als jullie weet welk die ook genoemd moeten, ga je gang.

 
Niet iedereen wisten hoe slecht en corrupt zijn van diverse departementen en hun medewerkers kunnen uitkomen. U wel misschien?
Lolke, dan op zijn minst moeten "ze" voor jou vrijspreken en je naam zuiveren van alle schuld dat die Rechter, ongegrond en onjuist heeft verklaard en liet 'n stigmatisatie opleggen op je integriteit.
Dat heb je notabene, het volledig recht om te eisen en hebben en liefst, van diezelfde Rechter te doen in 'n openlijk toekenning via de Media.

 

Hallo Lolke,
Dit riekt naar een machtsspelletjes van de gemeente waar ze zelf eerst in de fout zijn gegaan en nu niet meer terug kunnen. Ze moeten dan met de billen bloot en toegeven dat ze ongelijk hebben. Dat zullen ze waarschijnlijk nooit gaan doen. Ik ben met je eens dat hier een vuil spelletje word gespeeld. Je zal maar zo'n buurman hebben!!
Goed dat je alles nog eens op video hebt vastgelegd en nu maar hopen dat de echte waarheid, en ik geloof hier in jou woorden, boven tafel komt. Dit lijkt me ook echt iets voor de regering om jou gemeente eens flink op de vingers te tikken en jou helemaal schadeloos te stellen met rente en dat jou buurman zijn handeltje mag gaan afbreken wat "illegaal" op jou grond staat.
Hopelijk is dit een hart onder de riem voor jou. Veel suc6 in deze en ga jou site blijven volgen op nieuwe berichten. Laat dit ook een les zijn voor alle andere gemeenten die dergelijke zaakjes uithalen. Het recht moet zegevieren..

De brieven 1 t/m 6   klik op link 1 de eerste brieven van J de Vries 

Hieronder de reactie van een lezer van mijn site.

B1 Het eerste verhaal van dhr. mr. E.A.M. Meijboom (Assen augustus 1999 zonder referentienummer en exacte datering) klinkt dan wel plausibel maar ik ben ik niet bepaald onder de indruk van 's confrere's destriptieve communicatieve talenten. Het kan interessant zijn om in de omgeving navraag te doen naar andere casus van deze door uw buren ingeschakelde ietwat intimideerde advocaat en deze boven water te krijgen. Want knullige weinig nauwgezette communicatie in uw case kan ook bij andere casus hebben plaatsgevonden. Het komt mij voor dat er even gauw een krabbeltje is uitgegaan omdat de brief zlfs geen bureaulogo's heeft.

 

B2 Het tweede verhaal van dhr. mr. E.A.M. Meijboom of is het pagina 2 van de eerste krabbel? kent ook al geen datering. Tevens ondertekent Meijboom niet langer met mr. Vreemd vind ik dat dezelfde Meijboom zich ineens als schade-expert en deskundige inzake grondophoging opwerpt. Hij komt niet met een expertise rapport maar poneert zijn eigen stelling als zijnde absoluut waar. Zulks lijkt me met succes aanvechtbaar voor de rechtbank. Zeker in hoger beroep. Zulke niet onderbouwde intimidatie hoeft u niet over uw kant te laten gaan.

B3 De bijlange van Hettema & Disselkoen, d.d. 24 december 1999 dossiernummer 14.770.99.08155/RvB
Er is dor het betreffende bedrijf geen schade vastgesteld. Dat weerspreekt de absoluut gebrachte bewering van dhr. (mr?) E.A.M. Meijboom. Dat lijkt me een overduidelijk bewijsstuk dat voor u spreekt.

B4 Briefje zonder namen, zonder datering, zonder referentienummer
Doorgaans neem ik zoiets niet serieus. Niemand is er immers op aanspreekbaar. Afgaande op de inhoud zou het tegen u kunnen spreken. Maar zonder namen en referenties spreekt er helemaal niemand die op beweringen bevraagbaar is. Het zou maar zo om wat huisvlijt van een nijvere buurman kunnen gaan. Ik ben benieuwd of de tegenpartij indien gewenst alsnog met bescheiden van datering, dossiernummer, bedrijf en aanspreekbare kan komen. Vraag hierom als u in beroep gaat.

Inzake B5Hettema & Disselkoen, Drachten d.d. 4 november 1999 dossiernummer 14.770.99.08155/RvB
Wederom een bevestiging ten gunste van uw zaak inclusief namen, data en aanspreekbare personen

B6 constructief stuk dat in uw voordeel spreekt

 

Er zijn  Nog 2 reacties binnen gekomen

De corruptie van het beleid viert hoogtij zo te horen. En en al machtsvertoon en machtsmisbruik in het beleid. Het zijn allemaal net kleine kinderen die nooit volwassen zijn geworden. Respect voor je doorzettingsvermogen

 

Ja wat een verhaal

Wt 'n verhaal! Hoe is het mogelijk dat zo'n oneerlijke strijd al zoveel jaar aan de gang is??
Lolke, ik hoop dat je ditmaal een rechter treft die het belachelijke inziet van waar jij al jarenlang voor moet strijden!

 

Reactie van Belazerd op het Net.


Wat 'n soap he Lolke?
Lekker doorgaan!!!!
Lekker blijven melden, in de picture blijven en wie weet wordt het ooit nog eens wat?

Gewoon treurig, diep, diep, diep triest dat dit in Nederland allemaal kan en mag gebeuren.  

Weet je wat Lolke? We geven ze gewoon vanaf hier de GOUDEN EIKEL!


Nog 2 reacties

Dank u voor het signaal. En inderdaad: wij als SP hebben op provinciaal en
 landelijk niveau onze zorgen uitgesproken over deze situaties en
 aangedrongen op het " opschonen" van de VVD. Wij zullen de integriteit van
 het bestuur nauwlettend bewaken en stevig reageren waar dat nodig is!

 Met hartelijke groeten,

 Frans Douw
 Gemeenteraadslid