Rechtzitting en uitspraak 2007

Verslag rechtzitting 10 mei 2007 en uitspraak 23 mei 2007 rechtbank  Leeuwarden

Het begon al heel ontspannen op straat (in mijn bijzijn) toen mijn advocaat Dhr Franken de advocaat van Jentje de Vries dhr Machiels tegen kwam, die wandelde op naar de Rechtbank te Leeuwarden Zaailand No 102. waar wij ook naar toe liepen.   Jentje de Vries zijn advocaat  dhr Machiels droeg een grote tas met zich mee  waar op mijn advokaat Dhr Franken gekscherend vroeg  Ger (voornaam) Machiels? Wat heb je een grote tas bij je voor dit kleine probleempje. Dhr Machiels liep wat voorovergebogen met deze grote tas misschien omdat hij ook de inhoud van Jentje deVries zijn diplomaten koffertje, wat de Vries nu NIET bij zich had mee zeulde, en Jentje misschien dit dan ook thuis liet, om dat dit toch een klein probleempje was?  wat nu bijna 8 jaar duurt )of loop je er onder gebukt  (onder dit kleine probleempje)  vroeg mijn advocaat  aan Jentje, zijn advocaat Machiels gromde iets onverstaanbaars en liep de Rechtbank binnen.

Wat bovenstaande aangaat,een beetje HUMOR daar ben ik altijd wel voor te vinden (na bijna 8 jaar) volgens mij stelde Jentje zijn advocaat dhr Machiels dit niet op prijs, ondanks dat ik al die jaren door het ex raadslid Jentje de Vries en de Gemeente Dongeradeel voorgelogen ben en door diverse ambtenaren wat binnenkort te lezen is op deze site. En waar ook Burgemeester Cazemier  volledig mee op de hoogte is maar zwijgt als het  graf.                                   .

Op de zitting kreeg alles een andere wending en werd er door mijn advokaat Franken serieus gesproken waar het over ging, namelijk over de uitspraak van het gerechtshof van 28 juli 2004, zie en klik op Uitspraken no10. Deze uitspraak van 28 juli 2004 moest VOLLEDIG uitgevoerd worden door Jentje de Vries, Jentje de Vries liet mij weten door een Deurwaarder die hij had ingeschakeld, en bij mij aan de deur kwam ,en deze melde mij, dat de uit spraak van de rechter van 28 Juli VOLLEDIG was VOLTOOID en ik de Deurwaarder heb meegedeeld dat dit door Jentje de Vries TOTAAL weer GELOGEN is. Deze leugen word ook bevestigd in een brief en een rekening van dhr Schaafsma die de werkzaamheden moest uitvoeren, klik nogmaals op Uitspraken no10. Uitspraken.htmTer verduidelijking gaat het hier om Handelsonderneming Schaafsma uit Wouterswoude ( hier later meer over ).

Wat mij opviel op deze Rechtzitting ,dat Jentje de Vries en zijn advocaat Machiels  steeds klaagden hoe moe ze waren van deze zaak, tussen mij en Jentje de Vries, en ook Jentje de Vries een jaar RUST wou, dit had hij 2 jaar geleden ook al aangegeven bij het statenlid dhr Ferwerda uit Morra die met deze zaak volledig op de hoogte is. Toen melde Jentje de Vries Dhr Ferwerda dat hij een afkoelingsperiode van een jaar wou maar hier heb ik ook NIETS weer over gehoorden dan te bedenken dat Jentje de Vries alles zelf heeft veroorzaakt. En volgens mij is de Rechtbank niet de plaats waar je kunt klagen over moeheid en rust lees en klik op  De eerste brief van J de Vries no1 en lees dan ook de verdere reacties op deze brief,wat mij verder op de zitting opviel dat zowel Jentje de Vries als zijn advocaat Machiels helemaal het punt waar het om ging niet verdedigden namelijk dat de uit spraak van het gerechtshof nu WEL of  NIET uitgevoerd is door de Vries. De Vries liet de rechter nog weten dat zijn vrouw  Ria heel veel vrijwilligers werk deed in Niawier en hij zelf ook heel veel goede contacten had in Niawier, en daarom hadden zij besloten om toch maar niet te verhuizen. De rechter hoorde dit aan, en antwoorde ik weet nu genoeg op 23 mei hoort u de uitspraak. 

En de uitspraak kwam op 23 Mei 2007 nu eens POSITIEF voor mij, door toedoen van mijn nieuwe advocaat Dhr Franken. Mijn advocaat Dhr Franken heeft er ook voor gezorgd (binnen een week) dat mijn huis niet geveild zou worden en dat mijn bankrekening niet meer geblokkeerd was dit had Jentje de Vries en zijn advokaat Machiels allemaal al voorbereid dit was dan de 2de keer dat mijn huis geveild zou worden door toedoen van Jentje de Vries en zijn advokaat Machiels                                                                                                                                                          Mijn huis zou worden geveild door een Notaris uit Haarlem.U leest het goed HAARLEM .

Nu blijkt uit de uitspraak van de rechter 23 Mei 2007 dat alles onterecht is wat Jentje de Vries bedacht (gelogen) heeft tegen mij, met medeweten van zijn adv Machiels en de Vries word dan ook door de Rechter veroordeeld in de Proces kosten,mijn adv Dhr Franken gaat nu een schadeclaim indienen bij Jentje de Vries voor al die onkosten die ik ONTERECHT gemaakt heb. 

 

Enige uitleg onderstaande brieven.

In brief 22 punt 1 leest u wie de dienst uit maakt NIET de rechter maar de het ex raadslid Jentje de Vries die moet aangeven wat voor mij (L v d Meulen) het minst belastende is om de schadelijke gevolgen weg te nemen omdat ik grond tegen de muren van Jentje de Vries zijn illegale gebouwen aangewerkt zou hebben omdat ik mijn erf verhoogd zou hebben wat totaal gelogen is, en dit al bevestigd is door rechter Giltay dat er niets verhoogd is dus alles gelogen is door Jentje de Vries zie uitspraak Giltay brief 9 punt 3.2.3.2. van 2001

Daar deze rechter Giltay hier persoonlijk aan de Grytmanswei in Niawier is geweest en geconstateerd heeft dat zich geen verhoging heeft voor gedaan op het perceel van v.d Meulen, aldus brief 9 dit in het bijzijn van Jentje de Vries en zijn advokaat Machiels. Ook leest u in brief 22 punt 2 welke onzin Jentje de Vries en handelsonderneming Schaafsma uit Wouterswoude bedenken, en later blijkt dat ze zich hier helemaal niet aan hebben gehouden.

Het minst mogelijk belastende zou zijn als het waar zou zijn dat ik grond tegen de Vries zijn muren gewerkt zou hebben deze er weer weg te halen, iedereen die mijn site leest vraagt zich dan ook af wie bedenkt deze onzin van drukwanden en waterschilden enz en dan ook nog voor de illegale gebouwen van  Jentje de Vries.Wat ik volgens de Vries en zijn adv Machiels ook nog moet betalen.

In  brief 22 punt 3 leest u wat de rechter doet met de getuige verklaring van dhr Bakker. Ook leest u in brief 13 wat dhr Bakker wou verklaren onder ede en hier gaat de rechter aan voorbij (reden?)en lees brief 14 waar de Vries deze verklaring betwist net als de uitspraak van rechter Giltay  zie nogmaals brief 9 punt 3.2.3.2

In brief 95 leest u onderaan wat de Vries de deurwaarder op de mouw heeft gespeld en beweerd dat de drukwanden en waterschilden enz geplaatst zijn, of zoals de Vries het omschrijft dat de geoffreerde werkzaamheden zijn voltooid wat ook weer totaal gelogen is door Jentje de Vries. En ik de kosten hiervan 3755,64 even wil betalen  en bij weigering het risico loop en ook geprobeerd heeft om mijn huis te veilen ( tot 2x toe).

Dat de werkzaamheden niet voltooid zijn zoals de rechter aangeeft kunt u lezen in brief 96 van dhr Bakker, en in brief 96a van de door mij ingeschakelde deurwaarder Venema en Noppe uit Leeuwarden. Zelfs dhr Schaafsma die de drukwanden en waterschilden en drainage enz moest aanbrengen bevestigd dit dat er niet gedaan is zoals de rechter voorschrijft zie brief 101 dit was al in 2004, dus de Vries heeft zich niet gehouden aan de uitspraak van de rechter zoals bepaald in brief 22 klik ook op Uitspraken no10. 

Dus ook dit is weer duidelijk dat dit weer totaal gelogen is door het ex raadslid Jentje de Vries, en de rechter nu door krijgt in 2007 dat alles gelogen en verzonnen is door de Vries en met volledig medeweten van zijn advokaat Machiels uit Drachten

                                     

Verschrikkelijk moe en onder een zware last gebukt naar de rechtzaal zaailand nummer 102

                                                       Naar boven