Tijd schrijvende Notarissen     link 147

 

Onrechtmatige handelswijze, en dat willen en wetens door de heren  Hellema, Iedema en Helmig.

 

Zie onderstaande brieven 96b en 96c van de Tijd Schrijvende Notarissen Hellema en kandidaat notaris Jan Iedema te Dokkum, en dat voor iets wat nooit gebeurd klik op Ik ben genaaid link 32.

 

Dit heb ik al deze deze heren vele malen uitgelegd. Ook mijn koopcontract zie onder brief 74c werd door deze heren niets meegedaan. 

Talloze malen heb ik de heren Rechter Advocaten Deurwaarders en Notarissen op onderstaande brief 138e gewezen waar adv Sleijfer in 2000 al waarschuwt dat de fam De Vries iedereen wat op de mouw speld, maar ondanks al deze waarschuwingen gaan al deze heren en ook de notarissen Hellema,Iedema en Helmig gewoon door om mij iets op de mouw te spelden en proberen onterecht mijn huis (2x) te veilen  klik op Video link 76.

 

Nu verschuilen deze heren adv, notarissen en deurwaarders zich achter de onzinnige uitspraak van Rechter Arjen van der Meer   klik op Rechter Arjen van der Meer link 58.

En ook deze rechter Arjen van der Meer heb ik uitgelegd toen hij telefonisch contact met mij opnam op 30-12-2004  ,wat nu klik op Spraakloos.nl  politiek   staat 

Nu verklaard hij mij als gestoord klik op Wie is Gestoord   link 57.

 

Schijnbaar had notaris Hellema door in welk circuit hij terecht was gekomen, en liet hem niet voor de 2de keer strikken door Jent en Ria de Vries om mijn huis voor de 2de keer te veilen.

Zelf was dhr Hellema niet bereid om langs te komen maar stuurt kandidaat notaris Iedema voor deze onzin.

Hoe is het mogelijk dat kandidaat notaris Iedema toen werkzaam bij notariskantoor Hellema te Dokkum zich hiervoor laat gebruiken, ondanks dat ik hem eerst ter plaatse alles had uitgelegd.

Zo gaat dhr Idema de geschiedenis in als de tijdschrijver  brief 96b

 

Toen ging de fam De Vries naar Haarlem naar de heren  Krans  Helmig en Stuijt.

Hier onder leest u de dreigementen van Notaris Helmig uit Haarlem in de brieven 96d en 96e.

 

Ook schrijft dhr Helmig in brief 96e dat ik niet gedaan heb wat ik op grond van de uitspraak van de rechter moest doen.

Ook dit is gelogen door dhr Hemig, ik had hem dit ter plaatse gaarne willen uitleggen.

Klik op  Oplichters link 54 en lees onderstaande brieven 96 en 96a

Maar ook dhr Helmig was hier niet toe bereid om de waarheid onder ogen te zien.

Klik ook op  Prijsverschil Notarissen link 108.

Dus geen medelijden met deze Notarissen en hun uurtarief,en dat voor iets wat nooit gebeurd is.

 

Ook dhr Helmig  heb ik volledig op de hoogte gesteld van deze onzin U leest in brief 96d

dat ik hem e-mails/brieven/faxen heb gestuurd maar nog was het dhr Helmig niet duidelijk dat de Vries ook dhr Helmig wat op de mouw spelde lees nogmaals onderstaande brief 138e

 

Dit is mijn ervaring met de notarissen Sijtze  Hellema te Dokkum  kandidaat notaris Jan Iedema

En de heren Krans  Helmig  Stuijt  notarissen en advocaten te Haarlem

 

Ik noem ook deze heren Schaamteloos, Gewetenloos en Gevoelloos

Net als de heren, klik op Hof van Discipline  link 145.

 

Ik ben mij van geen kwaad bewust nu al bijna 11 jaar.

Ook heb ik nergens aanleiding toegegeven, en geen rechter wil ter plaatse aanwijzen waar ik schuldig aan ben.

 

Deze heren notarissen en advocaten sturen rekeningen voor iets wat nooit gebeurd is klik op Crimineel gedrag link 47 U bent gewaarschuwd.

Ook voor deze advocaten klik op Zes advocaten lukt het niet link 103.

Ook de advocaten Bustin van der Wal en Rijpkema werkzaam bij De Haan advocaten te Groningen begrijp ik niet dat ze zich voor deze onzin laten gebruiken, terwijl ze volledig op de hoogte waren van klik nogmaals op Ik ben genaaid link 32.