Uniek? Verhoogde Grond.      

                   

Eerst enig schrijven van de advocaat van Jent en Ria Vries, dhr Machiels uit Drachten.

 

De Vries stelt nogmaals uitdrukkelijk dat de wateroverlast door /in zijn muren is veroorzaakt

door het aanwerken van aarde op het perceel van van der Meulen tegen deze muren.

Tegen deze muren was een duidelijke verhoging van de grond op het erf van van der Meulen.

Dit gegeven is de oorzaak van de vele procedures die inmiddels tussen partijen zijn gevoerd.

 

Ten aanzien van de verhoging van de grond is tussen partijen onherroepelijk beslist. Tussen

Partijen staat derhalve vast dat van der Meulen zijn erf heeft opgehoogd,door welke

ophoging de Vries water- c.q.vocht overlast heeft ondervonden. Ook ten aanzien van de stenen

muur met fundering is onherroepelijk beslist. Te dezer zake staat vast dat de Vries jegens van der Meulen niet onrechtmatig heeft gehandeld.  Aldus de Vries en zijn adv Machiels

 

Voor de duidelijkheid

De stenen muur met een fundering wat hier boven vermeld word is een voliere van 18 meter lang en 6 meter breed, Dhr de Graaf uit Engwierum noemt het een tuinmuur.

Machiels en de Graaf zijn beiden ter plaatse geweest maar zien niet dat het een grote voliere is

Volgens mij is de Vries hier dan ook niet naar gevraagd en de Vries heeft dit dan volgens mij ook verzwegen.

En als het een tuinmuur of stenen muur met fundering zou zijn dan behoeft deze toch niet de behandeling wat de Oplichters link 54 bedenken?

 

Volgens mij hebben zowel dhr Machiels als dhr de Graaf ook nooit gezien dat ik 40 tot 50 cm grond tegen de muren heb gewerkt en hierdoor mijn erf is opgehoogd, waar ik door de rechters nu al 10 jaar word veroordeeld.

 

Dit is simpel uit te leggen zie link 10 Uitspraken met de onderstaande brief 22

Hier schrijft dhr Schaafsma de fundering moet tot een diepte van 60cm worden ontgraven

Dit om de voorzieningen aan te brengen tegen deze funderingen om die waterdicht en drukbestending te krijgen en dat is gelukt volgens Schaafsma.

Zie nogmaals Oplichters link 54

Schijnbaar kun je een fundering waterdicht en drukbestendig maken als je hem aan één zijde behandeld. Schaafsma maakt een waterdichte en drukbestendige fundering door er niets aan te doen en ook nog met garantie link 54 Oplichters

Ook dhr de Graaf heeft bij inspectie 15 december 2008 van deze funderingen, een aantal gaten gemaakt langs de muren van 60cm diep en had toen de volledige fundering in beeld waar hij (onduidelijke) foto’s van heeft gemaakt. ( Later meer over dhr de Graaf uit Engwierum).

 

En nu het unieke, zowel de Graaf als dhr Schaafsma kan NOOIT bij 60 cm afgraven van mijn erf de fundering bloot leggen van de fam de Vries zijn illegale gebouwen.

Want eerst moet die z.g.n. verhoogde grond van 40 tot 50 cm die ik tegen de muren gewerkt zou hebben verwijderd worden zie Getuigeverklaringen link5

Dus heel simpel zou ik 50cm grond op de oorspronkelijke hoogte gestort hebben dan moet je

50 + 60 = 110 cm  diep graven om foto’s te nemen van de volledige fundering.

Niet duidelijk? kom langs  heb ik deze optel som fout ontvangt u mijn beloning.

Binnenkort nog veel meer onzin  Zie Video link 76  En link 32 Ik ben genaaid.

Nog dit, lees brief  99h  klik op link 54 Oplichters hier doet dhr Schaafsma of hij helemaal niet weet wat hij voorbij komt in mijn grond ondanks zijn ervaring.

Hij schrijft de muur was nog al ruw  dit had Jent de Vries hem allemaal uit kunnen leggen want die heeft zelf alle metselwerk en funderingen aangebracht aan zijn illegale gebouwen.

Wat de gemeente nu na jaren toegeeft dat alles illegaal gebouwd is bij de Vries

En zijn advocaat schrijft mij in een brief van illegale bouw is geen sprake bij de Vries.

Lees ook link 18 Wat een Advocatuur.

Mag dan deze verhoogde grond dan niet weer verwijderd worden? En terug gebracht worden in oorspronkelijke hoogte? Vragen de lezers. Nee want dan komen de funderingen vrij van de Vries zijn illegale gebouwen.

Begrijpt u het nog?  Oud rechercheur dhr Kastelijn ook  niet zie link 87 Gesprek Kasteleijn/de Meer.