UNIVE verzekeringen SUR

 

Het gaat hier om de afdeling SUR van UNIVE verzekeringen deze afdeling SUR had wat nu op mijn site staat allemaal kunnen voorkomen.

Door in te grijpen in die leugenachtige brief van Jent en Ria de Vries van 30 augustus 1999.

Het gaat hier om de onderstaande brieven brief no 2 en brief no 2b

Dhr E.A Meyboom van de afdeling SUR schreef op aandringen van Jent de Vries brief no 2, en daar gaat het nu om, al bijna 10 jaar lang.

Ik zou namelijk mijn erf naast en achter mijn woning met 40 cm verhoogd hebben, pure onzin. Wat de huidige advocaat van Jent de Vries dhr Machiels uit Drachten nu vanaf het  jaar 2000 behandeld en een zelfde onzinnige brief met Jent de Vries opstelt brief 2b en beiden tot op de dag van vandaag volhouden dat ik mijn erf naast en achter mijn woning verhoogd heb met 40 cm en grond tegen de muren van de Vries zijn illegale gebouwen gewerkt zou hebben en hierdoor zouden de problemen zijn ontstaan.

En om deze z.g.n problemen op te lossen  moesten de funderingen van de fam de Vries zijn illegale gebouwen waterdicht en drukbestendig gemaakt worden door Handels Onderneming Schaafsma uit Wouterswoude.

Lees nu eens welke onzin deze  Oplichters en link 54 bedachten en uitgevoerd hebben.

Ik heb mijn erf niet verhoogd in 1999 en is ook onmogelijk want dan kom ik mijn huis niet in.

 

Ik heb dan ook 5 maart 2008 een gesprek bij UNIVE  met dhr Kasteleijn die fraudezaken bij UNIVE verzekeringen behandeld.

Dhr Kasteleijn is volledig op de hoogte, ook is hij hier 2x aan de Grytmanswei 4 in Niawier geweest  en heeft alles in ogenschouw genomen.

Ik heb hem dan ook 2x uitgelegd wat nu op  Video link 76 staat.

Beide keren gaf hij woordelijk aan hier word een vies spelletje gespeeld door de fam de Vries

Dus ik ga het dhr Kasteleijn 5 maart dit nog eens uitleggen.

 

Wel was UNIVE meteen bereid toen ik vroeg om een deskundige te sturen zodat ik die uit kon leggen met welke onzin de fam de Vries en zijn adv Machiels mee bezig waren.

Er kwam een expert van Hettema en Disselkoen dhr R van der Bos die was net als iedereen snel duidelijk met welke onzin de Vries en zijn adv Machiels bezig waren toen ik ook hem vertelde wat nu op de Video staat.

 

Ook dhr van der Bos heeft alles in ogenschouw genomen, en antwoorde het is hier allemaal vlak en zie geen verhoging want als u uw erf met 40cm opgehoogd zou hebben dan zou ik vanaf de openbare weg omhoog moeten rijden en dat is niet het geval en ik ga er van uit dat u de openbare weg niet hebt opgehoogd.

Het was dhr van der Bos meer duidelijk  wat voor onzin hier aan de hand was,

u leest dan ook wat dhr van der Bos aan UNIVE meld in brief 5 en 6 waar staat

Ons inziens bemoeilijkt dit mogelijk positie van verzekerde,en de verzekerde dat is dhr Jentje de Vries.

Het is dus over duidelijk als je onderstaande brieven leest, dat ook de fam de Vries

zijn  Rechtsbijstandverzekering UNIVE heeft opgelicht.