Verslag Hof van Discipline 

 

Deze zitting vond plaats bij de Rechtbank in Assen. op 29 september 2008 .

Ik mocht hier uitleggen  met welke ONZIN de fam de Vries bezig is vanaf 1999

U leest hier een klein gedeelte uit de brief van dhr Meijboom, de eerste adv van Jent de Vries, In het jaar 2000 overgenomen door adv dhr Machiels die nu nog steeds adv is van de Vries.

Dhr Meijboom is werkzaam als adv bij UNIVE verzekeringen  afdeling SUR.

Jent en Ria de Vries hadden namelijk een rechtsbijstandverzekering bij UNIVE

Lees nu het kleine gedeelte uit de eerste brief van Jentje de Vries zijn eerste adv  E.A Meijboom waar staat  ik (adv Meijboom) stelde tijdens mijn bezoek ter plaatse aan de Grytmanswei 2 bij dhr de Vries)vast dat u ( Lvd Meulen) onlangs op bouwtechnisch onzorgvuldig c.q. onrechtmatige wijze uw perceel naast en achter uw woning met circa  40 centimeter hebt verhoogd  klik ook op de eerste brieven van Jentje.

 

Bovenstaande heb ik uitgelegd aan het Hof van Discipline in het bijzijn van mijn ex adv Bustin vergezeld door zijn kantoorgenoot dhr Rijpkema

Ik heb aangegeven dat ik mijn erf  NIET  verhoogd heb, en dat dit ook onmogelijk is.

Want als ik mijn erf  naast en achter mijn woning met 40 centimeter verhoog kom ik mijn huis niet meer in, dit was iedereen meer dan duidelijk tijdens de zitting.

Ook heb ik op deze zitting uitgelegd  toen ik deze brief van dhr Meijboom in1999 ontving heb ik hem meteen uitgelegd dat dit onmogelijk was om mijn erf te verhogen en ook dhr 

Meijboom heb ik laten weten dat ik dan mijn huis niet meer in kom ook hij was het hier mee eens en heeft dan ook zijn excuus schriftelijk aangeboden voor deze leugenachtige brief.

Ook dhr Kastelijn die fraudezaken behandelt bij UNIVE is hier tweemaal geweest.

Die had het ook heel snel door en antwoordde hier word een VIES spelletje gespeeld door de heren, u moet een nieuwe zaak aanspannen getuigen oproepen en ook mijn naam oproepen

Dit heb ik ook laten weten aan mijn ex adv en ook aan dhr Bustin, maar hij kan het hem nu niet meer herinneren dit is dan ook één van mijn klachten tegen mijn ex dhr Bustin.

 

De tweede klacht van mij die op deze zitting werd behandeld was:

Heeft dhr Bustin als advocaat gesproken met rechter Arjen v d Meer?

Dit ontkent hij nog steeds, ook tijdens deze zitting.

En in onderstaande brief 88 is duidelijk, dat er een afspraak lag tussen dhr Bustin, rechter

Arjen vd Meer en de adv van Jent de Vries dhr Machiels  dit is mij twee maal door deze notaris mondeling bevestigd dat deze afspraak er lag, en op mijn verzoek heeft de notaris dit schriftelijk vastgelegd zie en klik op belangenverstrengeling.

Ook mocht ik op deze zitting aangeven  hoe mijn huidige adv dhr Franken een kort geding opstart.

Dit door dat mijn huis voor de tweede keer geveild zou worden, nu niet door notaris Hellema uit Dokkum maar notaris Helmig uit Haarlem, dit in opdracht van Jent de Vries met medewerking van zijn adv Machiels uit Drachten.

De veilingdatum van mijn huis was ook nu net als de eerste keer reeds bekend.

Na mijn eerste telefoon gesprek met mijn huidige adv. kon ik meteen langs komen,ik heb hem alles mondeling uitgelegd  en mijn boek overhandigd waarin ik alles heb genoteerd, wat nu gedeeltelijk op mijn site dedoorzetter staat.

Dus mijn site dedoorzetter word nog steeds aangevuld, tot de waarheid is vervuld..

 

Enkele dagen na mijn eerste bezoek aan mijn huidige advocaat dhr Franken, schreef hij een brief aan de gerechtsdeurwaarder die mij had laten weten dat mijn huis geveild zou worden Dit in opdracht van Jent en Ria de Vries, wonende aan de Grytmanswei 2 te Niawier.

 

Mijn advocaat schreef het volgende aan deze Gerechtsdeurwaarder De Jager & de Veen

Als de veiling van het huis van dhr L.vd Meulen en de geblokkeerde bankrekening niet voor

dinsdag 17.00 uur zijn ingetrokken dan wend ik mij tot de President van de rechtbank om een kort geding op te starten. Lees nu hoe Jent en Ria de Vries op deze brief van mijn advocaat reageerden, want nogmaals Jent en Ria de Vries zij zijn de opdrachtgevers die mijn huis voor de tweede keer wilden veilen en mijn bankrekening weer blokkeerden.

En dan te bedenken dat het om het luttele bedrag ging van 4500 euro, en ik de adv van Jent de Vries dhr Machiels al schriftelijk had laten weten met een bewijs van de bank dat mijn banksaldo meer dan toereikend was voor dit luttele bedrag van 4500 euro.

Maar ook nu weer probeerden Jent en Ria de Vries met veel machtsvertoon mij uit het      evenwicht te brengen, wat WEER niet lukte.

En wat gebeurde er? Om dinsdag 15.00 uur twee uur voor dat de termijn afliep kreeg ik telefoon van mijn adv met de mededeling

1 Dat mijn huis niet geveild werd

2 Dat mijn bankrekening ook niet meer geblokkeerd was.

En dit zonder tussenkomst van een rechter.

Dit zijn nu de praktijken van Jent en Ria de Vries die naast mij wonen,  buren kun je het niet noemen  ook dit mocht ik uitleggen aan het Hof van Discipline.

 

Dus wat in onderstaande brief 88 staat is in het geheel niet aan de orde om een kort geding

op te starten zoals afspraken met elkaar maken en om na de vakantie een datum te plannen, omdat rechter van der Meer dit kort geding moest behandelen.

Dus is hier volgens mij en ook de mening van de lezers van mijn site dedoorzetter meer dan duidelijk dat hier SAMENSPRAAK in het spel is geweest, wat mijn ex adv Bustin ontkent.

En waar mijn huidige advocaat niet aan mee doet, dit is hopelijk nu wel duidelijk nu u hebt kunnen lezen hoe mijn adv dhr Franken een kort geding opstart.

 

Een volgende vraag die mij gesteld werd op deze zitting was,

Heeft u rechter Arjen v d Meer gebeld, of heeft Rechter Arjen van der Meer U gebeld

Ik heb geantwoord Rechter Arjen v d Meer heeft mij gebeld,  de datum en de tijd kan ik u geven het staat in mijn dagboek, en u leest het binnenkort op mijn site dedoorzetter.

 

Hier kunt u lezen wat ik in mijn dagboek geschreven heb. Hier staat hoe is het mogelijk dat deze rechter (v d Meer) mij belt op 30 december 2004 van 10.45 t/m 11.35 dus 50 min,  en ik rechter van der Meer heb gebeld op 11mei 2005 toen heb ik  weer 30 min met hem gesproken en heb hem alles nog eens uit gelegd over deze onzinnige uitspraken, en dat dit ook helemaal niet kan waar ik van beschuldigd word , klik op ik ben genaaid.

.

Rechter v d Meer hoorde mijn verhaal correct aan, zowel op 30 dec 2004 als op 11 mei 2005 en antwoordde mij aan deze uitspraken hier heb ik wel aan mee gewerkt,maar het is nu mijn zaak niet meer.

 

Wat ik hier schrijf uit mijn dagboek wil ik onder EDE bevestigingen.

Rechter v d Meer ontkend dat hij met niemand spreekt over mijn zaak en dit is gelogen.

 

Ook heeft rechter v.d Meer met dhr Pereboom van de gemeente Dongeradeel  gesproken over mijn zaak. Dhr Pereboom beweerde bij hoog en bij laag en hield vol dat nooit een rechter mij zou bellen over mijn zaak en ook nooit een telefoon nummer bekend is van een rechter en ook aangaf dat zo’n rechter onmiddellijk de laan uit gaat, dit werd mij ook meegedeeld door dhr Cnossen van Orde van Advocaten  met wie ik een gesprek had bij de rechtbank in 2006 te Leeuwarden. Deze deed het af met, ze hebben een grap met u uitgehaald . Ik heb toen dhr Pereboom het telefoon nummer gegeven van rechter Arjen van der Meer uit Surhuizum,u leest hier een klein gedeelte woordelijk wat dhr Pereboom mij later schreef.

 

Heer van der Meulen

 

Dokkum, 16aug.2005.

 

Naar aanleiding van uw telefoontje heb ik heden dinsdag 16 augustus 2005 opnieuw

telefonisch contact gezocht met de heer van der Meer ( 0512-351817) Hij bleek nu

inderdaad thuis en bovendien ook nog rechter te zijn.

Volgens hem heeft hij U niet in zijn hoedanigheid en in zijn beroepsuitoefening van rechter

GEBELD maar gewoon als voorlichting gevend lid van provinciale staten

Lees nu onderstaande brief 137c wat rechter v d Meer onder EDE wil verklaren .

 

Hier is dus overduidelijk dat rechter van der Meer   MIJ GEBELD heeft, dit is dan ook nogmaals een  bevestiging op de vraag die mij 29-9-2008 tijdens de zitting bij het Hof van Discipline in Assen gesteld werd.

Ook hier op de zitting vond men dat dit niet kon en niet hoorde,ook dhr Pereboom van de gemeente Dongeradeel heeft zijn excuus aangeboden want hij dacht dat ik iets stond te verzinnen om rechter van der Meer in een kwaad daglicht te stellen.

Ook heb ik dhr Pereboom aangegeven dat alles wat op mijn site dedoorzetter staat dat dit de waarheid is, en ik dit alles onder EDE wil verklaren.

 

Ook collega Statenleden, van rechter v d Meer,de heren  Ferwerda en Marten v d Veen

hadden aangedrongen bij rechter van der Meer om met mij contact op te nemen, en hadden rechter van der Meer gewezen op deze grote MISSTANDEN.

Collega statenlid Marten van der Veen is hier ter plaatse geweest in Niawier en heeft hier zijn mening beschreven lees wat hij schrijft in onderstaande brief 118.

 

Wat mij ook opviel tijdens deze zitting, dat het Hof van Discipline volledig op de hoogte was van mijn zaak en ook wisten dat het illegale gebouwen waren van de Vries die gedeeltelijk op mijn grond staan en ook wisten dat ik de grond verkocht had aan Jent de Vries waar nu zijn ILLEGALE gebouwen op staan, ondanks dat door de Provincie (  lees onderstaande brief) twee keer bevestigd werd  dat hier NIET gebouwd mocht worden en het ex raadslid Jent de Vries hier zonder vergunning een voliere bouwt van 18meter lang en 6 meter breed en een garage/carport van 12 meter lang en 8 meter breed  waar nu  problemen mee zijn en Jent en Ria de Vries proberen mij nu al jaren hier de schuld van te geven waarop één van rechters antwoordde u had nooit die grond moeten verkopen aan de Vries, waarop ik het hele verhaal mocht uitleggen op welke vuile manier ik mijn grond ben kwijt geraakt  aan Jent de Vries.

 

Toen werd het even stil, zie onder mijn brief uit mijn dagboek 1983, en aangegeven heb dat ik nu bijna 30 jaar voor gelogen word door deze CORRUPTE gemeente Dongeradeel.(Dokkum) en mij schrijven dat ze niets gezien hadden van de illegale bouw van de Vries u leest het ook als u klikt op rotstreek.

Wat mijn mening van mijn ex advocaten betreft en ook die van adv Bustin dat ze allemaal onder één hoedje hebben gespeeld, niet weten waar ze het over hadden en ook niets bij mij controleerden wat bij mijn speelt.

 

Ik vroeg tijdens de zitting aan dhr heer Bustin weet u wat een waterschild en een drukwand is, en waar het geplaatst moest worden al sinds 2001 de voorzitter vroeg aan dhr Bustin wilt u hier op reageren maar dhr Bustin hij antwoordde nee.

Ook vroeg ik dhr Bustin tijdens deze zitting, u schrijft mij in uw laatste brief U bent schuldig aan niets maar ik wil u niet meer bijstaan, wat was hier de reden van dat u mij nu niet meer bij wou staan want dit begrijpt geen enkele advocaat ook nu weer vroeg de voorzitter wilt u hier op reageren heer Bustin,en weer antwoordde dhr Bustin nee, ook zijn kantoorgenoot dhr Rijpkema ook werkzaam bij de Haan advocaten in Groningen zei niets, ze hebben op geen enkele vraag van mij geantwoord, dus zonde van de tijd dat ze naar de zitting kwamen op 29-9-2008 in Assen.

 

Toen waren de 45 minuten om die uitgetrokken was voor deze zitting, ik mocht nog één keer het woord voeren van de voorzitter,en ik heb ze dan ook bedankt voor de correctheid om dat ik van de bestede 45 min ongeveer 30 min lang mijn verhaal kon doen dit kwam doordat beide adv dhr Bustin en zijn collega Rijpkema weinig tot niets zeiden of wisten ze te weinig van mijn zaak ?

 

Nog dit, rechter Arjen van der Meer wist ook niet toen ik hem 2x telefonisch sprak wat een waterschild en drukwand was en waar het geplaatst moest worden ook heb ik hem diverse malen uitgelegd dat alles illegaal gebouwd is bij de Vries en dat mijn koopcontract met de Vries terzijde werd geschoven om de illegale gebouwen van het nu ex raadslid de Vries CDA in stand te houden ook nog raadslid van VROM die alles moeten weten van (illegaal) bouwen.

 

Dit allemaal wetende veroordeelde hij mij tot 50.000 euro dwangsommen plus de proceskosten als ik de waterschilden en drukwanden niet toestond. En dhr Bustin die dit ook allemaal wist en mij schreef dit is een dramatische uitspraak. Ook al mijn ex advokaten weten niet wat een waterschild en een drukwand is, en waar het geplaatst moest worden.

Hoe is het dan mogelijk dat de rechters zo’n uitspraak doen terwijl ze weten dat alles illegaal is gebouwd bij Jent en Ria de Vries en dat dit bij de wet verboden is.

De ene ex advocaat van mij schreef de drukwanden en waterschilden komen tegen de muur, de ander schreef het komt boven de fundering, en de dhr Schaafsma uit Wouterswoude doet niets aan de fundering en schrijft Jent de Vries, we hebben voor u een waterdichte en drukbestendige fundering gemaakt pure BEDROG en LEUGENS met medeweten van Jent en Ria de Vries,en niemand van mijn ex adv kon de bijbehorende tekening krijgen die bij de offerte hoort van Handels Onderneming Schaafsma uit Wouterswoude ook adv Bustin niet.  

Klik oplichters van de doorzetter .en lees onderstaande brieven  en zie de foto’s.

.

Mijn ex advocaten wil ik nog adviseren kom voortaan uit uw luie stoel, want van achter uw bureau kun je niet zien met welke illegale en oplichters praktijken Jent en Ria bezig zijn.

Met volledig medeweten van de Vries zijn adv Machiels  en Schaafsma uit Wouterswoude.

 

Ook heb ik aangegeven bij het Hof van Discipline dat ik ex adv dhr Bustin beschouw als een stageloper bij het advocaten kantoor Tuinman Sleijfer te Leeuwarden waar hij toen werkte,en die het vak nog moet leren en ook wel wist en kon weten als je grond tegen de muren van je buren werkt, waarvan ik nog steeds van beschuldigd word door de rechter dat je dan dit er weer weg moet halen.

Maar ook dhr Bustin net als de andere ex advocaten speelde dit vieze spelletje mee zoals dhr Kastelijn van fraudezaken bij UNIVE ook al aangaf .

 

Elke instantie, ook het Hof van discipline vond mijn zaak ingewikkeld maar ik en al de lezers van mijn site de doorzetter vinden  mijn zaak helemaal niet ingewikkeld, gewoon de fam de Vries vragen wat ik in 1999 fout heb gedaan en laten aanwijzen waar ik mijn erf verhoogd heb en waar ik grond tegen hun muren heb gewerkt, is dit nu zo moeilijk ?  Of vraag het aan de fam de Vries hun adv dhr Machiels

Ook werd mij gevraagd op deze zitting of ik mijn zaak niet los kon laten,ik heb aangegeven dat ik dat niet kan.

Ik kan NIET toegeven wat ik NIET gedaan heb en hier alle bewijs voor heb.

Ook had het Hof van Discipline hier begrip voor.

Word vervolgd,

 

Naar boven