Verslag van de Commissie.     link 166

 

Wie stopt de leugens van de gemeente Dongeradeel en het ex raadslid Jentje de Vries ?

 

In onderstaand verslag leest u in de brieven 220 en 221 wie aanwezig waren bij de hoorzitting.

Ook de (zonder) vergunninghouder Jentje de Vries met zijn adv Machiels waren aanwezig

 

Deze heren raken, of zijn al verstrikt in hun eigen leugens. 

 

Maar niemand van bovenstaande heren kon mij de Bouwvergunningen en Verklaringen van Geen Bezwaar van Gedeputeerde Staten van de Vries tonen tijdens de hoorzitting.

De reden is dan ook wel duidelijk als U klikt op Pereboom AJZ link 165, en de mening en reacties leest op link 160 De Leugen Regeert en klik op  Mijn Video  link 76

 

Aan hand hiervan, en de foto's die ik had meegebracht, klik op bouwval of bouwwerk link 7  had ik graag willen uitleggen met welke illegale rood/witte bouwvallen van de Vries we te maken hebben, die vlak voor mijn ramen staan, en op mijn grond, en mij het licht ontneemt.

Ook had ik graag de Vervalste tekeningen link 14 willen overhandigen.

.

Maar zoals altijd, ook dit lukte mij niet, toen ik hier meerdere malen op aandrong veranderde  ook hier de sfeer op de hoorzitting. U leest dan ook in brief 221 dat de voorzitter dhr. Bangma  hier zijn ongenoegen over uitsprak......  Net als klik op Aanvaring Heeringa link 21

 

Waar ik mij het meest aan stoorde tijdens de hoorzitting,dat was aan de heren van de commissie en vooral de voorzitter dhr Bangma, die mij steeds in de rede viel, met zijn domme opmerkingen, je moet om je hart denken, je moet je koffie op drinken, en meer van die onzin, en de commissieleden spraken steeds maar over de Bouwvergunningen en de Verklaringen van Geen Bezwaar van de Vries (die er niet zijn)) van 1980 en 1994 en 2001 waar in brief 223 staat:

 

De bouwvergunning van 1980 is verleend naar aanleiding van de hiervoor genomen voorbereidingsbesluit. Op basis van een in dit verband afgegeven verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten, is de bouwvergunning verleend, en nu blijkt dat er nooit een bouwvergunning is verleend, en nooit een verklaring is af gegeven bij GS.

 

Een medewerker van GS liet mij weten dat er nooit een verklaring van Geen Bezwaar is afgegeven  aan dhr. Jentje de Vries.

Ook liet hij mij weten, dat dit onmogelijk is in zo'n korte tijd zie onderstaande zgn. Bouwvergunning van de Vries no 222,

Ontvangen 3 september 1980 afgegeven 13 november 1980.

Ook nu weer de zoveelste leugen van de Vries en de gemeente Dongeradeel(valsheid in geschrifte)   

 

In brief 221 staat de Vries weer een leugen te verkondigen op de hoorzitting.

Er is namelijk nooit een hoogwerker geweest, of de Vries zou mij de naam van dit bedrijf moeten noemen ,dan ga ik bij dit bedrijf navraag doen. 

 

Zie onderstaande brieven: 223,224,225,226,227,228,229 en 230

Advies van de commissie voor de bezwaren -  beroepschriften

 

Lees de onderstaande brieven, en lees hoe vaak het woord Bouwvergunningen en Verklaringen van Geen Bezwaar van Vries hier in voorkomen, (die er niet zijn) 

 

Mijn advies, lieg nooit want je kunt nooit onthouden wat je allemaal gelogen hebt.

 

Dit advies wil ik vooral de fam. Jentje de Vries meegeven, hij moet luisteren naar de mensen, die hem de waarheid vertellen, en zijn broer Jelle de Vries fractievoorzitter CDA bij de gemeente Ferwerderadeel waarschuwen, dat die geen brieven verscheurd die nog niet gelezen zijn.

Dit leest u op Normen en Waarden link 9 in brief 51 en 52.

Lees ook onderstaande brief 35a de laatste regels.

 

Ik vraag mij dan ook af, wie tijdens deze hoorzitting zijn ongenoegen moet uitspreken.

En wie pleegt hier valsheid in geschrifte?

 

Nog één van de vele reactie,

Lolke,  U bent nu al jaren de dupe van een ander zijn leugens.

niet te bevatten, na het zien van de Video

 

Binnenkort de pleitnota's van ambtenaar dhr. Keegstra van gemeente Dongeradeel.