Vervalsingen en leugens

Nu blijkt bij onderzoek bij de Provincie van Gedeputeerde Staten  te Leeuwarden dat alle bijgebouwen van de Vries illegaal zijn, waar ik nu de dupe van ben.

Het is al begonnen in 1980 toen zij hier kwamen wonen zo blijkt nu, ook de verklaring van geen bezwaar van de Provincie is NOOIT afgegeven voor de bouw van de garage/berging van Jentje en Ria de Vries in 1980  dus gelogen al die jaren door Jentje en Ria de Vries en de gemeente Dongeradeel.

 

In de tweede plaats blijkt nu 25-6-2008 dat er door de Provincie NOOIT een vrijstelling is afgegeven in 1994, of een verklaring van geen bezwaar zie onder fax bericht Brief 139  27 juni 2008 van de Provincie Fryslân  waar hij met deze z.g.n bouwvergunning van 1994 in 2001 bouwde ( dus 7 jaar later ).

 

Dit is volgens de Provincie heel simpel na te gaan, zie onder brief 131 vergunning van 1994 no 207/1994   deze vergunning is door de Vries aangevraagd op 15 april 1994 en 4 weken later 16 mei 1994 zou alles in kannen en kruiken zijn zowel de bouwvergunning als de vrijstelling.

Dit is onmogelijk volgens de Provincie, deze termijn duurt ongeveer 20 tot 26 weken aldus de Provincie.  Dus hij is NOOIT afgegeven.

 

En de gemeente hield tot 23-6-2008 tijdens mijn bezoek aan het gemeentehuis vol dat er wel een vrijstelling is maar niet te vinden was.

Ook de brief van de gemeente van 11 jan 2002 bevestigd ambtenaar Mulder dat er een vrijstelling is van de Vries om te bouwen.

Ook dit is dus al die jaren gelogen door de gemeente Dongeradeel, en ex burgm Sybensma mij in 1999 toen hij tijdelijk naar Kampen vertrok, al waarschuwde in een brief over de onwaarheden van de Vries.

 

Deze brief leest u op de eerste brieven van J de Vries , en lees brief  68 en 69 klik ook op vervalste tekeningen.

 

Ik ga dan ook aangifte doen van deze corrupte en leugenachtige praktijken van de gemeente Dongeradeel en het ex raadslid J de Vries VROM die hier volledig mee op de hoogte was.

 

Zelfs heeft dit ex raadslid Jent de Vries de brutaliteit om aangifte te doen van schade aan zijn illegale gebouwen,  en ik zou deze schade veroorzaakt hebben.

Zie hier onder foto 1 en foto 3   waar de rode muur van de achtergevel los staat van de witte zijmuur , en van deze schade word ik beschuldigd. En hij heeft dit illegale gebouw zelf gebouwd.

 

 

Nog dit,

 

Nu de reactie’s van de lezers van mijn site de doorzetter, nadat ze de fax van de Provincie Fryslan  27-6-2008 (brief  139 zie onder) hebben gelezen, nu weten we wie de leugenaars zijn vanaf 1980 is hun commentaar.

Dat zijn van Bouw en Woningtoezicht  van de gemeente Dongeradeel  Dokkum

De Heren  Tamminga ,Jaap de Jong, Klaas Jilderda, Henk Schipper, en Evert Dijkstra enz.......

En niet te vergeten dhr Folbert  Ger Heeringa  en ex Burgm  Cazemier deze heren zijn hier allemaal volledig van op de hoogte.

En lees nu ook eens de grote onzin zie onder brief  35 A  van ambtenaar Keegstra deze staat bij de rechter en Raad van State te verkondigen dat alles gebouwd is zoals vergund en ook Raad van State gaat hier in mee, ondanks dat alles vaag is zoals in deze brief  35A staat.

 

Vraag ik naar duidelijk tekeningen dan proberen ze mij op een hardhandige wijze uit het gemeentehuis te zetten  klik boven in de rode balk op aanvaring met secretaris Ger Heeringa.

 

Lees ook nog eens brief 22 hier onder welke grote onzin de rechters, Jent de Vries en Schaafsma bedenken ,daar ik nu al jaren beschuldigd word dat ik grond tegen de Vries zijn illegale muren gewerkt zou hebben, ook dit is totaal gelogen door Jent en Ria de Vries en de getuigen en ook allemaal te bewijzen .

 

Lees ook eens in deze brief 22 wat de rechter schrijft over de getuige Ing dhr W.H Bakker wat er rondom mijn huis is gebeurd zie onder brief 13.

En de rechter aan deze getuige verklaring voorbij gaat, REDEN ? en kun je te laat zijn om een getuige op te roepen?.  Onvoorstelbaar en Onbegrijpelijk  volgens de lezers van mijn site

 

Kom langs kijk lees en huiver.

 

En ook de lezers van mijn site begrijpen totaal niets van deze grote onzin.

Want als je grond tegen de muren werkt van je buurman dan is het minst belastende er weer weghalen, en vragen hen dan ook af wie bedenkt die grote onzin van waterschilden drukwanden en bitumen laag  zie nogmaals brief 22  

Ook de raadsleden heb ik bovenstaande onzin talloze malen uitgelegd maar er word niet op gereageerd.

Ik leg het deze heren dan ook gaarne nogmaals uit aan de Grytmanswei 4 in Niawier,

en laat hen dan maar de vergunningen vrijstellingen en Verklaringen van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten van af 1980 zien, van alle illegale bijgebouwen en verbouwingen van het ex raadslid Jent de Vries CDA  normen en waarden.

.

Ik kan al mijn vergunningen wel aantonen  vanaf 1980 met verklaringen van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten

 

De lezers van mijn site vragen zich dan ook af, wat moeten we nu nog met deze leugenaars? bijna 30 jaar lang, vanaf 1980 en ik word hier al jaren de dupe van.

 

De mening van iedereen, en de lezers van mijn site de doorzetter is dan ook meer dan duidelijk dat alles  gelogen en verzonnen is door Jent en Ria de Vries en de gemeente Dongeradeel van af 1980.

Ik hoop nu na al die jaren dat politie en justitie nu weten wie de leugenaars zijn
En ben benieuwd net als de lezers van mijn site wat ze met deze leugenaars doen.

En klik ook nog eens op een crimineel  en oordeel zelf, over brutaliteit gesproken.

 

Naar boven