Vervolg aangifte Rechter

 

Wat eerst niet mogelijk bleek te zijn zie link 71 Aangifte van Rechter op het politiebureau in Dokkum is nu wel mogelijk, om aangifte te doen tegen rechter Arjen van der Meer die mij beschuldigd dat ik gestoord ben.  zie link 57 wie is gestoord?

Hier leest u ook met wie rechter van der Meer gesproken heeft.

Rechter van der Meer heeft gesproken wat hij ontkent in brief 137c over mijn zaak met:

  • 1.Dhr Pereboom van de Gemeente Dongeradeel dit staat in een brief van dhr Pereboom
  • 2 Ook heeft hij gesproken met dhr Ferwerda en dhr Marten van der Veen beiden toen statenlid toen ook rechter van Meer statenlid was bij de Provincie Friesland.

Deze hebben rechter van der Meer aangespoord om contact met mij op te nemen,vandaar dat rechter v.d Meer telefonisch contact met mij opnam,en hem verteld wat ik nu al bijna 10 jaar doe wat nu op Video staat, link 76

Lees ook brief 118 hieronder wat statenlid Marten van der Veen schrijft zowel in het Fries als het Nederlands.

 

Nu de aangifte

We hebben maandag 9-2-2009 op het politiebureau in Dokkum begin gemaakt met deze aangifte zie onder brief no 151 tegen rechter v.d Meer

Hierop volgt nog een aanvulling zodat u binnenkort de gehele aangifte kunt lezen.

Lees ook de laatste regels van onderstaande brief 137c, waar ik door rechter Arjen van der Meer word beschouwd als gestoord.

Dit schrijft hij in brief 137c aan mijn ex adv Bustin voorheen werkzaam bij Tuinman/Sleijfer advocaten te Leeuwarden. En ex adv Bustin schrijft onder brief 89 u bent schuldig aan niets.

Hoe is het dan mogelijk dat dit adv kantoor mij niet meer wil bijstaan zie brief 90

 

.

Nu de onzin in brief 89 punt 4

Wat de rechters van het Gerechthof te Leeuwarden op de dag vandaag volhouden.

Maar niet in al die jaren bereid zijn om dit ter plaatse te controleren.

Hier staat dat de Vries is geslaagd in het bewijs dat ik mijn grond (erf) heb opgehoogd

Dit op grond van het getuigenverhoor zie link 5 Getuigenverklaringen

Ik heb de Rechter dan ook gevraagd, om aan te geven dat ik het niet verhoogd heb, om mijn gehele erf af te graven met 50cm en ook het grote gedeelte van het erf wat van de gemeente Dongeradeel is hier antwoorde de rechter woordelijk op, ik stel hier de vragen.

Ook heb ik aangegeven dat dan zowel de stroomkabel als de gasleiding maar een dekking hebben van 10 cm grond, ook de gemeente heb ik dit voorgesteld om ook hun grond te verlagen, maar ook nu weer geen reactie

.

Aanvulling Aangifte tegen rechter Arjen v.d.Meer

Deze rechter van der Meer is niet bereid zijn excuus aan te bieden

Ik heb op het politiebureau in Dokkum gevraagd of men nog bereid is om contact op te nemen met deze rechter voordat ik aangifte doe, maar dit schijnt niet mogelijk te zijn

Dus deze rechter houd vast aan wat hij schrijft in brief 137c dat ik gestoord ben

 

Deze rechter heb ik van 2002 zowel voor de rechtbank in Leeuwarden als per telefoon toen hij contact met mij opnam gewezen wat nu op video staat link 76

Ook heb ik hem telefonisch gewezen op de uitspraak van rechter Giltay in 2001 deze is ter plaatse geweeest, en van der Meer gevraagd contact op te nemen met rechter Giltay maar geen reactie

Ook heb ik hem gewezen op zijn collega’s statenleden Ferwerda en Marten van der Veen

Deze zijn ook ter plaatse geweest ,vandaar dat ik ook rechter van der Meer gevraagd heb om langs te komen en dan als statenlid maar ook geen reactie.   

Wat niemand begrijpt dat de rechters van het gerechthof te Leeuwarden voorbij gaan aan de uitspraak van rechter Giltay in 2001

Want rechter Giltay is het nog steeds eens met wat op de video staat, geen erf verhoogd

Hoe is het dan mogelijk vraagd iedereen zich af dat deze rechters uitgaan van de getuigen die nog nooit de situatie ter plaatse hebben gezien, en ook hier niet toe bereid zijn, nadat ik 2x telefonisch contact met hun heb opgenomen

 

Maar het schijnt dat deze rechter Arjen van der Meer niet te vermurven is, en geloofd in het onzinnig verhaal van de fam de Vries en zijn advocaat Machiels uit Drachten

Ook deze rechter Arjen vander Meer is volgens lezers van mijn site ook nog voorzitter van het

Fryske Gea  hopelijk gaat hij niet zo om met dit bestuur en hun leden.

Ook kun je in de brieven 89 en 137c hier onder zien hoe de heren met elkaar omgaan

Advocaat Bustin schrijft je bent schuldig aan niets brief 89

Rechter Arjen v d Meer beschouwd mij als gestoord brief 137c omdat ik hem de waarheid vertel en Hof van Discipline gaat hier in mee en dat er niets mis is met mijn ex advocaten klik op link 65 Praktijken Brandsma en Wiarda

 

.

Ook tijdens een rechtzitting in 2008 heb ik rechter Dillingh gevraagd om langs te komen deze zou er over nadenken maar ook hij kwam niet.  Ook dhr Dillingh heb ik uitgelegd wat nu op video staat zie Eerherstel link 43

Ook officier van justitie dhr Henk Mous  heb ik op de hoogte gebracht van mijn video

Maar dhr Henk Mous blijft tot nu toe bij zijn schrijven wat in link 27 staat.

Nu is het wachten op de volgende rechtszitting en dan ga ik weer de rechter voor de zoveelste maal mijn verhaal uitleggen wat op de video staat en weer vragen om langs te komen, zoals ik heb aangegeven in link 51.

Ik houd u op de hoogte, maar nogmaals ik ga nooit toegeven wat ik niet gedaan heb.