Vervolg van mijn 7de advocaat  dhr Franken. Link 192.

 

Klik eerst op Mijn 7de advocaat   link 192.

 

Na mijn zes ex advocaten klik op Zes advocaten lukt het niet, link 103 heb ik een aantal advocaten  gevraagd om mijn zaak te behartigen,maar toen ze mijn verhaal aanhoorden wat staat  op   Ik ben genaaid link 32  en op link 120 klik op vervolg Onzin advocaat Machiels was hun antwoord , wie bedenkt deze onzin en bedankten er voor, en wensten mij veel succes.

 

Mijn (7de) advocaat dhr. Franken uit Franeker was wel bereid, en maakte de volgende opmerking naar adv Machiels van de tegenpartij die we tegenkwamen toen we naar het gerechtsgebouw in Leeuwarden liepen, mijn advocaat dhr. Franken vroeg aan adv(Ger)Machiels

Ger, wat heb je een Grote tas bij je voor dit kleine probleempje.

 

Onder dit schrijven ziet u een 7 tal rekeningen (dit is nog niet alles) van mijn 7de adv dhr. Franken voor dit kleine probleempje waar hij nu vanaf februari 2007 mee bezig is. Ook mijn 7de adv dhr. Franken weet niet waar ik schuldig aan ben, en gaf 5 jaar geleden aan, dit duurt bij mij geen jaren

Volgens dhr. Franken valt hier weinig te bestuderen er is geen grond verhoogd, en dhr. Schaafsma heeft niets aangebracht klik op Oplichters link 54.

Lees onderstaande rekeningen van dhr Franken wat betreft het bestuderen en reizen naar Niawier.

Ook adv Franken ging niet in klik op Mijn Voorstel link 51 net als mijn 6 ex advocaten.

 

Wel moest ik eerst 12.500 euro overmaken aan dhr. Franken voor hij aan mijn zaak wou beginnen.

Hiervan moest ik 6500.- euro op zijn bankrekening storten en 6000.- euro op zijn derden rekening

Deze 6000.- euro was voor zekerheidstelling van notaris Helmig uit Haarlem die mijn huis voor de 2de keer zou veilen en het corrupte spel ook mee speelde net als notaris Hellema uit Dokkum die ook probeerde mijn huis te veilen.

Klik op Praktijken notaris Helmig uit Haarlem  link 40.

 

Binnenkort op mijn site:   Samenspel adv Franken en adv Machiels en de rekening. 

Toch wil ik weten hoe het Recht en Advocatuur in elkaar steekt.

 

Word vervolgd.