Verwondering

Zijn irritatie
Zijn credo
Mijn spijt
  Zijn succesfactoren

Uitspraken van Jentje de Vries in het interview in “Fryslan”,

 

Ingezonden stuk onder :   reactie op het bovenste van iemand die anoniem wil blijven,

 

Omdat ik mij nogal geërgerd heb aan bepaalde uitspraken van Jentje de Vries in het interview in “Fryslan”, wil ik mij hier graag over uitlaten. Mijn ergernis gaat vooral uit naar de antwoorden die hij geeft bij …zijn irritatie, …zijn credo, …mijn spijt, …zijn succesfactoren.

 

Te beginnen bij … zijn irritaties, daar zegt hij: “Het alleen aan zichzelf denken van de mensen stoort mij nogal. Samen kun je echt veel meer voor elkaar betekenen. Samen kun je vermenigvuldigen.” De laatste regel vind ik niet helemaal in deze context passen, maar ondanks dat, zijn het op zich mooie uitspraken. Alleen jammer dat hij zelf zo weinig gebruik maakt van deze inzichten. Er zouden veel hardnekkige ergernissen ten goede kunnen keren, als hij deze wijsheid wat vaker zou toe passen. Ook zou er veel helderheid ontstaan, wanneer leugens eens op tafel werden gegooid.

 

Onder zijn credo, zegt hij:”Zeg wat je doet en doe wat je zegt.” Dit klinkt mooi, maar het zal voor hem een hele opgave worden om alles, wat hij uit zijn duim zuigt, waar te maken.

 

Zijn volgende uitspraak, die onder …mijn spijt staat geschreven, daarin vind ik het eerste gedeelte absoluut niet wijs. Hij zegt:”Ik ben geen echte spijtoptant, want de dingen waar je spijt van kunt krijgen zijn vaak al historie en daar kun je dus niets meer aan veranderen. Het gaat erom wat je ermee doet, zo kun je ervan leren.” Hier ben ik het dus niet mee eens. Ik zie hier geen communicatie mogelijkheid. Op deze manier krijgen kritiek, spijt en gekwetstheid geen kans om uitgesproken te worden. Het negeren van deze mogelijkheid, die je bij hem ziet en een steeds terugkomende factor is, zorgt ervoor, dat de ruimte voor enig herstel of verdraagzaamheid steeds kleiner wordt en de ergernis steeds groter. Ook begrijp ik niet waar het leerproces op deze manier vandaan moet komen. Vooral niet voor degenen van goede wil en die gehoord willen worden. Deze mensen worden soms op een hypocriete of driegende manier tot zwijgen gebracht. Het enige, wat ze ervan kunnen leren is, dat ze maar beter geen energie meer kunnen spenderen aan mensen, die zich hardnekkig vasthouden aan hun eigen denkbeelden en niet open staan om van anderen te leren. Dit zou geen probleem zijn, wanneer er niet steeds weer geleden wordt door manipulatie en dominant gedrag, maar vooral door het negeren van menswaardigheid. Dat is ook de reden van dit schrijven. Het lijkt wel alsof kritiek onverdraagzaam is voor deze denigrerende en negerende types, terwijl het ook opbouwend kan gaan werken, door ervan te leren.

 

Onder zijn …succesfactoren, zegt hij:”Echt contact met mensen maken. En betrouwbaar zijn voor mensen die met je willen werken.” Hij is erg galant naar de buitenwereld toe en het is inderdaad een sterke eigenschap van hem om mensen (persoonlijk) te bereiken. De mensen van goed vertrouwen kan hij op een inpalmende manier voor zijn karretje spannen. Lukt hem dit niet of niet meer, dan is hij vaak destructief geďrriteerd naar deze mensen toe, die vaak zwakker staan, omdat ze aan waardige principes proberen vast te houden, ondanks vernederingen van zijn kant. Ze gaan het gevecht uit de weg, omdat zijn snode plannen weinig regelgeving kent, laat staan enig respect. Voor hem zal het als overwinning gelden, zonder enig besef van het verlies aan echte contacten. Maar zoals ik al aangaf, hij heeft een sterk eigenschap om contact te zoeken en vindt daarom altijd wel weer nieuwe contacten. Zo is de cirkel weer rond.

 

De reden om anoniem te blijven is wel overduidelijk. Verder wil ik nog melden, dat ik niet wil afdoen op zijn ondernemerskwaliteiten, hopende dat de hardheid, die ik regelmatig zie en hoor in zijn sociale omgang, niet zijn succes zal zijn in de zakenwereld.

                                                                                         Naar boven