Volhouders

Ik hou nu meer dan 8 jaar vol dat ik onschuldig ben met alle bewijs voorhanden, de Rechters houden vol dat ik wel schuldig ben wat is nu de kern van de zaak? heel simpel en ook heel simpel te controleren

 1 Ik word beschuldigd dat ik mijn erf verhoogd heb

2   dat ik deze grond tegen de muren gewerkt heb van mijn buurman Jentje de Vries

1  Ik heb mijn erf niet verhoogd

2  En ik heb geen grond tegen de muren gewerkt

En de rechters houden vol dat ik  hier wel schuldig aan ben, en dat nu al meer dan 8 jaar, en zijn niet bereid dit ter plaatse aan te wijzen of te controleren.

Nu heb ik het voorgelegd aan officier van Justitie dhr mr H.Mous, zijn eerste reactie was ik ga geen nadere actie ondernemen.

Ik wacht nu af wanneer ze wel langs komen om dit aan te wijzen, en ik wacht af wanneer ze toegeven dat ik onschuldig ben ik laat dhr Mous dit wekelijks weten dat ik  TOTAAL ONSCHULDIG ben door dhr Mous een mail of een fax te sturen .

 Lolke van der Meulen   Grytmanswei  no 4    9138 TD     Niawier       19-12-2007.