Waarschuwingen aan Burgemeester Cazemier

Uit de onderstaande brieven kunt u lezen de waarschuwingen aan burgemeester Cazemier van dhr Middel brief 53 toen nog volksvertegenwoordiger en nu burgemeester van de gemeente Smallingerland. En de brieven 54 en 55 opgesteld door dhr Ketellapper, ook raadslid uit een andere gemeente met jaren lange ervaring als raadslid , deze heren hadden direct door wat er hier speelde vandaar deze brieven. Wat mij ontzettend tegenviel van nu burgemeester Middel hoe hij reageerde toen hij mijn boek gelezen had, ook dit kunt u lezen in de onderstaande brieven. Of zou de reden zijn dat hij nu ook burgemeester is. Van dhr Ketellapper heb ik ook niets meer gehoord, deze heren zijn toch niet bang voor de waarheid, ze geven hun meing toch duidelijk door aan Burgemeester Cazemier. Of zou burgemeester Cazemier deze brieven ook naast zich neerleggen, net als de brieven van mij, en ik dan als antwoord krijg ( zie onder de brieven gemeente 26 en 26a )

 

Dit is mijn ervaring met dhr Middel  burgemeester van de Gemeente Smallingerland, daar ik met mijn problemen niet terecht kon bij mijn eigen Gemeente Dongeradeel het ging mij namelijk om gegevens van  bouwtekeningen en vergunningen van ex Raadslid J de Vries, die naast mij woont aan de Grytmanswei 2 te Niawier daar ik veel problemen had met dit ex Raadslid en ook met de Gemeente Dongeradeel. U leest het allemaal in mijn boek deel 1. Hier heb ik alles in beschreven. ( Deel 2 volgt ) er werd mij in 2003 verwezen naar Dhr Middel (Volksvertegenwoordiger) zoals hij later schreef  zie mijn boek deel 1 b53 heb ik hem gevraagd om enige documenten van mijn problemen te lezen. Hij was hier direct toe bereid ik heb hem deze documenten gebracht in zijn woonplaats Kollum

Tijdens het eerste telefoon gesprek met dhr Middel toen ik hem in het kort had uitgelegd wat hier aan de hand was, antwoorde hij wat een vreemd verhaal, stuur mij het maar ik ga het lezen, en u hoort nog van mij zo gezegd zo gedaan zoals afgesproken heeft dhr Middel met mij contact opgenomen om hier in Niawier aan de Grytmanswei  4 de zaak in ogenschouw te nemen hij stond net zoals iedereen versteld wat mij hier over kwam ( Vraag het ook aan Dhr Rendert Algra die is hier 20-10-2006 twee uur lang geweest die zei woordelijk dit moet stoppen na meer dan zeven jaar).

Dhr Middel antwoorde hoe kunnen deze Heren en ook Burgmeester Cazemier zich hier mee inlaten,dit moet niet tot een affaire uitgroeien. U leest het gehele verhaal van Dhr Middel op b53 van mijn boek Deel1. Deze waarschuwende brief van Dhr Middel aan de Gemeente en aan Burgm Cazemier daar is NIETS mee gedaan ( REDEN? ) heb ik ingevoegd in mijn boek deel 1,volgens mij en iedereen die mijn boek gelezen hebben  NIETS MIS MEE. Ik heb Dhr Middel toen hij mij in 2003 bezocht ook laten weten dat ik over deze AFFAIRE ( zoals Dhr Middel het noemd) een boek ga schrijven hij antwoorde dan lees ik het t.z.t.wel.

Ik heb 24-9-2006 het boek persoonlijk aan Dhr Middel overhandigd en een brief bij gevoegd om een schriftelijke reactie en om ook te laten lezen door B en W en de Raadsleden van Smallingerland misschien kunnen we dan allemaal met elkaar een oplossing bedenken voor deze “AFFAIRE” want stoppen moet het daar zijn alle lezers van mijn boek het wel over eens na meer dan 7 JAAR.( Dhr.Algra heeft mijn boek ook in zijn bezit) alle Datum’s en Tijden staan in mijn dagboek van alle gesprekken die ik gevoerd heb.

Nu de reactie van Dhr Middel ik belde hem 30-10-2006  (21.10 uur) en vroeg wat hij van mijn boek vond, wat ik hem in 2003 had toegezegd. Hij antwoorde mij WOORDELIJK ik ben niet zo blij met dat boek u hebt een brief van mij blz 53 toegevoegd in uw boek wat ik ongehoord vind, SODEMIETER op ik wil NIETS met u te maken hebben DE GROETEN einde gesprek..

Mijn reactie op bovenstaande leest u nog in deel 2.  Ik wacht eerst op een schriftelijke reactie  van Dhr Middel, de reacties uit uw Gemeente die mijn boek gelezen hebben heer Middel zijn, ONBESCHOFT  LAAG BIJ DE GROND gebruikt zelfde taal als CAZEMIER in uw boek te lezen. Wat komen deze Heren belachelijk te boek te staan NU en in de TOEKOMST te meer om dat ze weten dat u ONSCHULDIG bent. TRIEST diep TRIEST. enz  enz...

 Al die reacties voeg ik bij in mijn boek deel 2 waar van de lezers niemand problemen mee heeft,   Gemeente Smallingerland als u mijn boek WEL of NIET gelezen hebt en niet meer nodig hebt zou u het dan willen terug sturen? Daar er veel belangstelling voor is ook van uit uw Gemeente Smallingerland   gaarne schriftelijke reactie zodat ik die mee kan nemen in mijn boek deel 2 .Ook ga ik dit vragen bij diverse andere Gemeenten in het land..

M.v.g ,  L van der Meulen                                    

Mag ik van u ook een reactie ?

                                                                  

                                                            Naar boven