Wie Spreekt de Waarheid ?  Link 139

 

Wie wil mijn vragen hieronder beantwoorden?

Wie staat hier te Liegen, en wie Spreekt hier de Waarheid ?

 

Het gaat hier om een vogelverblijf  (Volière) van het ex raadslid  Jent de Vries uit  Niawier die naast mij woont  sinds 1980  en ook sinds 1980 tegen mij alles gelogen

Deze volière is 100 m2 en staat gedeeltelijk op mijn grond.

 

De Vries bouwt  deze volière en klaagt in 1999 dat hij last heeft van vochtinwerking in de muren van deze volière en de oorzaak is dat ik 50 cm grond tegen deze volière muren zou hebben gewerkt

klik op Uitspraken zie brief 22

De Vries beweert dat hij dit vogelverblijf heeft gebouwd met een vergunning dit, onderschrijft zijn advocaat Machiels in een brief, waar staat van illegale bouw is geen sprake bij Jent de Vries.

De gemeente Dongeradeel schrijft 17 januari 2000 dat het geen volière is, maar een scheidingsmuur en die bouwvergunningvrij is zie onder brief 102a

 

Toen werd ik nieuwsgierig wat het was, is het nu een een vogelverblijf of een vrijstaande muur ik heb toen een gesprek aangevraagd met de nieuwe burgm Cazemier die in 2000 burgmeester werd bij de gemeente Dongeradeel deze verzekerde mij dat het een een scheidingsmuur was en dat die bouwvergunning vrij was, en dat zijn ambtenaren vaak genoeg hadden gecontroleerde wat het was, voor dat ze onderstaande brief102a schreven ook staat dit in onderstaande brief 35a. (het heeft geen zin om er nog eens naar toe te gaan.

 

Ik vroeg dhr Cazemier op een vrijstaande muur zit toch geen dak ? Dat is bij de Vries wel het geval

Toen werd het even stil, ik zei ik neem dit verhaal op zodat we straks geen meningsverschil hebben wat we hier besproken hebben.

.

Toen ging dhr Cazemier staan, en antwoordde woordelijk als u dit opneemt dan beëindig ik  onmiddellijk dit gesprek. Ik vroeg we hebben hier toch geen geheimen, mijn vraag is alleen is het een vogelverblijf of een scheidingsmuur die bouwvergunningvrij is.

 

Vanaf die tijd begon ik aan de nieuwe burgm Cazemier te twijfelen ik heb toen het gesprek beëindigd en burgm Cazemier  uitgenodigd om langs te komen in Niawier waar dhr Cazemier over na zou denken. Na 4 jaar denken kwam dhr Cazemier toch langs dit was in 2004 en ik kreeg toen een brief dat ik geen wettelijke overtredingen had gedaan. Zie onder brief 15.

.

U hoort en leest welke ervaring ik heb gehad met burgm Cazemier klik op Video  link 76 en lees link2   Ook dit is burgm Cazemier  waar hij schrijft dat ik hem dood wou maken.

Nu vragen veel heren zich af met wie ik gesproken heb,zou hij ook mijn verhaal opgenomen hebben.

 

Hier kom ik later op terug, ik laat eerst iedereen zijn verhaal doen en dat is nu al vanaf 1999 en onderbouw mijn site de doorzetter met zoveel mogelijk brieven die betreffende heren hebben geschreven en deze plaats ik onder de bijbehorende link.

 

Ik noem u er twee, die ik en iedereen uniek vind  dat is klik op Unieke Beloning link 100

en klik op Wie is Gestoord link 57 van Rechter Arjen van der Meer

 

 

Nu verder met het vogelverblijf (volière ) en de vergunningvrije scheidingsmuur.

In 2001 schrijft de gemeente zie onder brief 102 b

Dat er geen bouwvergunning is verleend voor dit vogelverblijf  van 100 m2 van Jent de Vries

Wie heeft hier gelijk ? De gemeente of de Vries en zijn adv Machiels ? Die het tegendeel beweren.

Zowel de Vries als de gemeente kunnen mij geen bouwvergunning tonen van dit vogelverblijf.

 

Nu een aantal vragen over de brieven die ik vanaf 1999 heb ontvangen.

Is het waar als je niet tijdig de illegale bouw van je buurman meld dat de gemeente dan niet hoeft op te treden? En dat dan in het zelfde jaar sprake is van verjaring? Zie ook brief 102b

 

Kan de gemeente je verhinderen om de bouwvergunning van je buurman in te zien, met de nodige uitleg ?

Kun je een bouwtekening indienen die vaag is, en de juiste plaats niet aangeeft waar gebouwd word? Zie onder brief 35a

Worden stukken die bij een bouwvergunning horen na 5 jaar vernietigd ? brief 35a

Moet je voor een vogelverblijf  waarvoor geen vergunning is verleend en die gedeeltelijk op je  grond staat , moet je deze grond dan aan de buren verkopen.?.

En als je dit weigert door de rechter word veroordeeld tot 1100 euro plus de advocaat kosten en  het luttele bedrag krijgt van 250 euro voor je grond, om dit illegaal vogelverblijf in stand te houden?

Ook dit overkwam mij.

Moet je voor een vogelverblijf van je buren waar geen vergunning voor is,waterschilden en  drukwanden plaatsen die helemaal niet geplaatst zijn. klik op Oplichters link 54.

 

 

En als je dit  weigert, omdat de waterschilden en drukwanden niet zijn aangebracht, kunnen ze dan je huis veilen?

Ook dit overkwam mij,  2x zouden ze mijn huis veilen  zie Video link 76

Moet je als je vochtinwerking in de muren hebt je fundering 60 cm diep ontgraven ? Link 54 klik nogmaals op Oplichters en klik op Mening Aannemer link 59

 

Wie weet wat een waterschild en een drukwand is die tegen illegale bestaande funderingen moet worden geplaatst?

Wie heeft ervaring met het drukbestendig en waterdicht maken van een bestaande fundering en dan aan één zijde?

Kan een rechter je veroordelen als je onschuldig bent, en dat met alle bewijs?

klik op Spraakloos.nl  politiek   link 121 en klik op  Ik ben genaaid.

 

Kan een rechter je weigeren, om hem ter plaatse je onschuld te bewijzen ?

Wie kan mij uitleggen dat zeven advocaten niet in staat om de rechter uit te leggen dat ik onschuldig ben en van iets beschuldigd word wat nooit gebeurt is en niet kan

klik op Zes advocaten lukt het niet

Is er wel vaker een beloning van 100.000 euro uit gelooft aan Rechters in Nederland ?

klik op Unieke beloning  link 100

Kan een Rechter je gestoord verklaren ? Als je hem de waarheid verteld  Klik op Wie is Gestoord?

 

Nu brief 102c

Had de Vries zich gehouden aan dit koopcontract ,en de gemeente vaak genoeg had gecontroleerd zoals in brief 35a staat ,dan hadden ze gezien dat het geen scheidingsmuur was die bouwvergunning vrij was, maar een groot vogelverblijf was van 18 x 6 meter, waar wel een vergunning voor nodig was dit liet VROM Groningen de gemeente Dongeradeel al weten in 2000.

.

Het meeste waar ik en de lezers van mijn site zich aan storen  is de brief van Rechter Arjen van Meer. Bepaald deze Rechter Arjen van der Meer uit Surhuizum die dat ik gestoord ben ?

klik op nogmaals Wie is Gestoord link 57

 

Er is maar één oplossing en dat is wat in onderstaande brief met foto staat ,opruimen die illegale troep van het ex-raadslid Jent de Vries, en deze corrupte gemeente laten onderzoeken door een onderzoekscommissie en die leugenachtige burgmeester Cazemier die ik dood zou maken volgens hem naar huis sturen.

 

Ik heb toch ook recht op een onderzoekscommissie?

Ook speelden in 2001 bij mij de illegale gebouwen tientallen keren gevraagd om ook een onderzoekscommissie in te stellen, mij werd verwezen naar de de Nationale Ombudsman deze stuurde mij een mail met de woorden U bent hier aan het verkeerde adres. Dit was dhr Romijn

Ook oud minister Pronk is van mijn zaak op de hoogte

Hij stuurde een mail met de woorden Ik geef u geen advies. Ik ben genaaid  link 32.

 

Word vervolgd