Zes ex advocaten lukt het niet.

 

Het is 6 ex advocaten niet gelukt in bijna 10 jaar om de rechters van het Gerechtshof te Leeuwarden uit te leggen dat ik veroordeeld word voor iets wat nooit gebeurd is en ook niet kan, lees link 32 Ik ben genaaid en zie de Video link 76.

Ook zijn deze rechters tot nu toe niet bereid langs te komen sinds 2002.

Ook zijn deze 6 ex advocaten niet in staat advocaat Machiels uit Drachten van de tegenpartij uit te leggen dat ik veroordeeld word zonder enig delict.

 

Wel zijn al deze ex advocaten, Wim Sleijfer, van der Wal, Bustin ( toen adv bij Tuinman /Sleijfer advocaten te Leeuwarden) Wiarda, Brandsma en Henk de Jong van Hoef advocaten het er allemaal over eens dat ik totaal onschuldig ben, en ook zij begrijpen niet de Uitspraken link10 van de rechters van het Gerechtshof te Leeuwarden.

 

Wat ook niemand begrijpt dat al deze 6 ex advocaten mij niet meer willen bijstaan en er mee stoppen  zie één van onderstaande brieven  89 en 90

 

Brief 89 staat : U bent schuldig aan niets.

Hier waren al mijn ex advocaten het mee eens.

De reden van deze 6 ex advokaten om mij niet meer bij te staan was dat ik niet toe wou geven en niet wou berusten in de uitspraak van de Rechters van het Gerechtshof te Leeuwarden.

Rechter Arjen van der Meer noemt mij gestoord lees link 57, maar ik ben niet zo gestoord dat ik toegeef wat ik niet gedaan heb en dat houd ik vol tot de laatste snik en dat met alle bewijs.

 

Wel ben ik een aantal jaren prooi geworden van deze advocaten en hebben mij geplukt en geprobeerd om mij te plukken.

Dit leest u in link 65 Brandsma en Wiarda en link 101 Pultrum en de Haan.  

Wie mij ook plukten en probeerden te plukken leest u op link 54 Oplichters met medewerking van  de deurwaarders Kroes en Flikkema en Jager en de Veen en de notarissen Helmig uit Haarlem en Hellema ui Dokkum, deze heren moeten link 47 Crimineel maar eens lezen..  

 

Rechter Arjen van der Meer uit Surhuzum is de rechter die alles begon te verdraaien in 2002 en trok zich niets aan van de uitspraak uit 2001 van rechter Giltay die ook niet weet waar ik schuldig aan ben.

De Unieke beloning link 100 geldt ook voor deze rechters..

Uitspraken link10 brief 25 leest u welke rechters ik bedoel

Lees ook link 19 Wat een rechtspraak.

Henk de Jong van,van der Hoef advocaten uit Burgum (Fr)  deze zette mijn zaak 2 jaar lang op de rol  (Slaaprol ??) ook één van zijn rekening liet hij voor wat het was, net als Brandsma en Pultrum en de Haan.   

Wat een advocatuur daar in Friesland lieten de lezers van mij site mij weten.

Dhr Balkenende die volledig op de hoogte is en aangeeft, niemand word onschuldig veroordeeld en misstanden moeten gemeld worden die doet het af wat op onderstaande brief 145 staat 

Jelle de Vries fractievoorzitter van het CDA van de gemeente Ferwerderadeel die doet het weer anders met mijn brieven lees link 9 Normen en Waarden CDA brief  52

 

Word vervolgd