Zitting bij Raad van State.   link 163

 

Ook bij Raad van Stateis ťťn en al leugens gepleegd door de gemeente Dongeradeel. (Keegstra)

Lees onderstaande brief 35.

Ondanks ik dhr Keegstra en ook het gehele ambtenarenapparaat, en ook toenmalig burgemeester Cazemier, die iedereen het zwijgen oplegde, zoals toenmalig wethouder Klaas en Graaf en ook de politie,heb ik vele malen gewaarschuwd voor deze leugenachtige en illegale praktijken van de Vries, en ook de oplichtingspraktijk van HandelsOnderneming Schaafsma uit Wouterswoude klik op Oplichters link 54  ook is het onmogelijk van deze oplichter aangifte te doen.

Maar niets mocht baten,het gehele ambtenarenapparaat bleef bij onderstaande brief 26a.

 

In brief 35 beweert dhr. Keekstra bij Raad van State, dat de bouwvergunningen van 1980 en 1994

inmiddels onherroepelijk zijn, en derhalve onaantastbaar zijn geworden.

Ook dhr Keegstra maakt Raad van State wat wijs in zijn pleitnota, en herhaalde steeds wat er met de bouwvergunning (die er niet is) van 1980 was gebeurd hier ging Raad van State in mee.

Toen ik wou uitleggen dat er geen enkele bouwvergunning was, en het niet om 1980 ging maar om 2001 toen de Vries zijn (illegale) garage/carport bouwde met een zgn. bouwvergunning van 1994 (7 jaar later) toen was de zittingsduur bij Raad van State voorbij en kon ik gaan.

 

Nu is duidelijk na onderzoek van de nieuwe wethouder A van der Ploeg dat er vanaf 1980 nooit een vergunning is geweest van Jentje de Vries.

.

Zie ook de uitspraak van Raad van State in onderstaande brief 34b waar alleen over de zgn. vergunning van 1980 word gesproken. Ook hier weer Samenspel ?

Ook heeft niemand bij de gemeente naar de Bouwvergunningen van Jentje de Vries gevraagd zoals mijn zeven advocaten ook geen deurwaarders nog de twee notarissen Helmig en Hellema die met elkaar willen en wetens probeerden mijn huis te veilen, ze wisten allen van de hoed en de rand.

 

In 1999 toen ik mijn onderzoek startte, nadat ik de leugenachtige onderstaande brieven 1 en 2 ontving van Jentje en Ria de Vries, ben ik ook opzoek gegaan naar de praktijken van gemeente Dongeradeel.

Wat mij en iedereen verbaasde dat Jentje de Vries nota bene in 2002 ook nog raadslid van het CDA partij van de (normen en waarden) werd van deze gemeente Dongeradeel, en ook nog van VROM, maar in 2006 kwam hier al weer een eind aan.

 

Mij was in 1999 al door een ambtenaar en een raadslid te kennen gegeven dat er nooit een geldige vergunning van de Vries was afgegeven, dit werd mij 19-4-2004 nog een keer bevestigd door een andere ambtenaar (namen bekent).

Ook nu bevestigd dit de nieuwe wethouder van Vrom dhr van der Ploeg op 10-1-2011.

 

Dit is dan ook de reden waarom ik een  Aanvaring met Heeringa kreeg link 21 , omdat ik gegevens wou inzien van deze zgn. bouwvergunningen van Jentje de Vries.

Wel gaf dhr Heeringa aan, wij hebben al uw bouwplannen vanaf 1983 geweigerd om de ellenlange procedures van uw buurman Jentje de Vries te voorkomen dus zo werkt het bij deze gemeente Dongeradeel en de Vries bouwt illegaal vanaf 1980 wat nu bewezen is in 2011.

 

Dertig jaar lang ben ik dus belazerd door dit ambtenarenapparaat waar oud burgemeester Sybensma niets vanaf wist, en gelaste 30-9- 1999 dan ook dat er tot de bodem uitgezocht zou worden waar Jentje de Vries wel en niet een vergunning voor had, lees onderstaande brieven 68 en 69 maar de nieuwe burgmeester Cazemier met zijn wethouders en ambtenaren weigerden dit vanaf het jaar 2000.

 

Ook heb ik voorgesteld om een onderzoekscommissie in te stellen naar het ambtenarenapparaat van de gemeente Dongeradeel,want bij deze gemeente Dongeradeel spelen nog steeds de zelfde praktijken als toen in Valkenswaard zie onderstaande foto 102 en lees bij deze foto wat minister Pronk schrijf ook dit was in 2001.Hopelijk dat de nieuwe wethouder deze praktijken keihard aanpakt.

De nieuwe wethouder is nu in ieder geval duidelijk op 11november 2011 dat hier geen grond verhoogd is  Ik ben dus Genaaid  , en 10-1-2011 kwam de nieuwe wethouder voor de tweede keer langs  en melde dat er geen vergunningen waren van de Vries.

 

Ook bevestigde deze wethouder dat ik niet gestoord ben, met de woorden beslist niet klik op Wie is Gestoord link57.

Ook hij gaf aan dat hij ook nooit zou toegeven  wat hij niet gedaan had.

Hij adviseerde mij dan ook niemand meer betalen  (zoals advocaten en deskundigen).

 

Klik op Mijn Voorstel link 51  ook dit is nog steeds onmogelijk,de heren ambtenaren en ook de opvolger van burgm Cazemier, burgm Waanders blijft bij onderstaande brief 26a en vanaf 2002 word mij nu de toegang tot het gemeentehuis ontzegd de nieuwe burgm. Waanders liet mij telefonisch weten , ik wil met u niet in discussie en beŽindigde het telefoon gesprek.

 

Ik wacht nu op een schriftelijke bevestiging van de gemeente Dongeradeel dat er vanaf 1980   nooit een geldige vergunning is afgegeven aan Jentje de Vries, ook dit laat ik u weten.

Wel zijn in mijn bezit  Vervalste tekeningen link 14 van de gemeente Dongeradeel.

Zie tekening 1 wat  HŻs en Hiem  (schoonheidscommissie) schrijft. 

Ook het Kadaster word belazerd, zie tekening 2 waar staat situatie kadaster gemeente.  De juiste kadastrale tekening is tekening 6.

 

De voorzitter bij Raad van State gaf ons de gelegenheid om het laatste woord te voeren.

De heer Keegstra voert aan dat, indien de heer van der Meulen tijdig naar de bouwtekeningen, en bouwvergunningen (die er niet zijn ) van de heer de Vries had geÔnformeerd, het voor burgemeester en wethouders eventueel mogelijk zou zijn geweest handhavend op te treden.

 

Ik heb hier op geantwoord, hoe het mogelijk is om mij te informeren nu van de zijde van burgemeester en wethouders geen enkele medewerking bestaat lees brief 26a  hierop sluit de voorzitter de zitting.

 

Bovenstaande leugens hebben mij dan ook veel geld en tijd gekost zeven advocaten.

Ook in deze link 163 geldt   De Leugen Regeert   en lees de reacties.